Wat Jean-Claude Juncker wil? Een sterkere en grotere EU

13 september 2017Leestijd: 2 minuten
Juncker met de premier van Slowakije - bron:AFP

Jean-Claude Juncker neemt de vlucht naar voren. In zijn jaarlijkse rede – ‘de Staat van de Unie’ tot het Europees Parlement in Straatsburg wil de voorzitter van de Europese Commissie vooral veel optimisme uitstralen en komt hij met een ambitieuze agenda. De Europese Unie moet sterker en democratischer. Polen en Hongarije krijgen een veeg uit de pan.

De Luxemburger vindt dat de euro in alle lidstaten moet worden ingevoerd. Ook wil Juncker dat de Schengenzone – het gebied waar de grenscontroles zijn opgeheven – wordt uitgebreid en streeft hij tevens naar een Europese Unie die in 2025 uit dertig landen bestaat.

Sterker en democratischer

Nu zijn dat er nog 28, met de Britten meegerekend. Zij zullen, als het Brexit-proces is afgerond, uittreden. Juncker in zijn ‘Staat van de Unie’: ‘Nu is de tijd om een sterker en democratischer Europa te bouwen richting 2025. De wind is terug in de zeilen en dat biedt kansen. Die moeten we grijpen.’ Hij ziet economische groei en een daling van de werkloosheid en daarom hebben de regeringsleiders gekozen voor eenheid.

Arend Jan Boekestijn vindt dat de EU Polen en Hongarije onder druk moet zetten >

Om de positieve ontwikkelingen nog eens extra kracht bij te zetten, kondigde hij een strategie aan om de Europese industrie te versterken en de Europese Unie te beschermen tegen buitenlandse investeringen in strategische sectoren. Juncker zet daarnaast in op handelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Polen en Hongarije krijgen een veeg uit de pan

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie kan de toekomst van Europa niet van bovenaf worden gedicteerd. Europa is een plek van waarden en veel meer dan de interne markt. De Unie is een unie van vrijheid, zegt Juncker: ‘En met vrijheid bedoel ik vrijgemaakt van dictaturen, iets wat Oost-Europese landen zo goed kennen.’

Hij sneerde naar Polen en Hongarije. Die landen krijgen een veeg uit de pan, omdat ze geen gehoor willen geven aan een uitspraak van het EU-Hof, waarin staat dat de Polen en Hongaren zich moeten houden aan de migrantenherverdeling. Zij weigeren dat, zeer tegen de zin van ‘Brussel’.

Het blijft belangrijk om de migratiestromen onder controle te houden, zegt Juncker. Voor Turkije wordt de EU-deur in het slot gegooid. Europa moet met ‘beide longen ademen’, dat wil zeggen: Oost en West. Volgens Juncker bestaan er geen tweederangsarbeiders. Hij wil een instituut in het leven stellen dat toeziet op de arbeidsmarkt.