Corruptie

Politie: allochtone agent niet minder betrouwbaar

15 september 2017

De Nationale Politie gaat geen specifieke maatregelen treffen tegen allochtone agenten, ook niet na een onderzoek waaruit blijkt dat agenten met een migratieachtergrond zwaar oververtegenwoordigd zijn in corruptiezaken.

Het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deed donderdag velen de wenkbrauwen fronzen. Uit onderzoek blijkt dat bij 40 procent van alle geregistreerde integriteitsmisdaden (40 in vijf jaar tijd) een allochtone agent was betrokken. Slechts 7 procent van alle agenten is allochtoon, een grote oververtegenwoordiging dus. Het gaat hier om ernstige schendingen, zoals wanneer een agent doelbewust informatie lekt naar de georganiseerde misdaad (denk aan drugshandel).

Geen ander beleid
De uitkomsten van het onderzoek liggen gevoelig, ook al omdat de politie juist meer allochtone agenten wil aannemen. Toch is de Nationale Politie voorlopig niet van plan om maatregelen te nemen. ‘Als je dit rapport generaliseert, zou je de conclusie kunnen trekken dat politiemensen met een migratieachtergrond minder betrouwbaar zijn,’ zegt Peter Slort, die gaat over diversiteit binnen de politie, tegen de NOS. ‘Daar is absoluut geen sprake van.’

Mogelijke maatregelen tegen allochtone agenten, zoals verscherpte screening en toezicht na werving, zijn voorlopig geen optie. Slort: ‘We willen geen maatregelen nemen tegen groepen. Dan is het net alsof de politie bestaat uit agenten met en agenten zonder migratieachtergrond. We richten ons op individuen. Maar dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor die oververtegenwoordiging.’

Gissen naar redenen
Het is niet geheel duidelijk waarom allochtone agenten zo vaak te maken krijgen met corruptiezaken. Slort zegt dat hij van collega’s signalen hoort dat mensen met een migratieachtergrond ‘hulp’ vragen van allochtone agenten. ‘Als ze een boete uitschrijven bijvoorbeeld en er wordt gezegd: “hé brother, kom op, je bent er eens van ons”.’

Een van de verklaringen die het WODC geeft voor de relatief hoge corruptie is dat allochtonen ook zijn oververtegenwoordigd in georganiseerde misdaad zoals drugshandel. Straatagenten komen daardoor vaker in aanraking met familieleden en vrienden die actief zijn in de misdaad en zijn bovendien vaak loyaal aan hun eigen kennissenkring. De druk kan dan groter zijn om te ‘helpen’.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.