Gerlof Leistra

Verhoog toezicht op allochtone agent in strijd tegen corruptie

15 september 2017

De nu onthulde corruptie bij de politie is mede het gevolg van het te snel aannemen van allochtone agenten. Zij zijn oververtegenwoordigd in de cijfers, blijkt uit een rapport in opdracht van een onderzoeksafdeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoogste tijd om strengere eisen te stellen aan nieuwe agenten.

De gerapporteerde feiten over corrupte agenten zijn schokkend: het gaat om het lekken van informatie, omkoping, het mede mogelijk maken van georganiseerde misdaad en ongewenst contact met zware criminelen. Bij zestien van de veertig ‘harde’ corruptiezaken waren allochtone agenten betrokken, terwijl zij maar 7 procent van de Nationale Politie uitmaken. Die oververtegenwoordiging is zorgwekkend.

De omvang van de corruptie hangt volgens de onderzoekers samen met de vorming van de Nationale Politie begin 2013. In de veel grotere basisteams is onvoldoende zicht op het gedrag van individuele agenten. Ook is er minder sociale controle, omdat agenten van verschillende korpsen zijn samengevoegd en elkaar amper kennen.

Een tweede verklaring voor de relatief hoge corruptie onder allochtone agenten is dat allochtonen ook zijn oververtegenwoordigd in georganiseerde misdaad zoals drugshandel. Straatagenten komen eerder in aanraking met familieleden en vrienden met dezelfde achtergrond die actief zijn in de misdaad. De druk is dan groter om te ‘helpen’.

Lagere eisen aan allochtonen stellen onwenselijk

Dat de politie allochtone agenten werft, is begrijpelijk. Om herkenbaar te zijn, moet het korps een afspiegeling vormen van de bevolking. Het is ook een slimme manier om beter zicht te krijgen op (georganiseerde) misdaad in bepaalde sociale netwerken.

Tegelijk is het onwenselijk dat er lagere eisen aan nieuwkomers worden gesteld. Nu uit het rapport blijkt dat allochtone agenten gevoeliger blijken voor corruptie, is het zaak om hen beter te screenen en ook na de werving goed in de gaten te houden. Dat daarbij de goeden onder de kwaden lijden, is helaas niet te voorkomen. Maar de politie moet betrouwbaar zijn en geen handjeklap spelen met de onderwereld.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.