Kamervragen over meldpunt dat ‘islamitische homohaat toelaat’

01 december 2016Leestijd: 3 minuten
Sommige moslims menen dat homo's gedood moeten worden, zegt MiND Foto: AFP

Het antidiscriminatiebureau MiND (Meldpunt internetdiscriminatie) ligt onder vuur. Een medewerker heeft een melding van discriminatie en aanzetten tot haat verworpen omdat ‘sommige moslims uit de Koran menen te begrijpen dat homo’s gedood moeten worden’.

Het gaat om een melding die is gemaakt naar aanleiding van de reacties op de Nederlands-Marokkaanse website Bladna.nl over een homovereniging in Marokko. Onder het artikel werd een aantal bedreigende en gewelddadige reacties over homo’s en LHBT’ers geplaatst.

Oproepen tot geweld uit de naam van islam?

De partij Voor Nederland (VNL) stelt Kamervragen aan minister Ard van der Steur (VVD, Justitie) en Lodewijk Asscher (PvdA), minister van Sociale Zaken naar aanleiding van de behandeling van de klacht. De Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren vragen: ‘Deelt u onze afschuw over het feit dat expliciet wordt gesteld dat het oproepen tot geweld geen probleem is als dat gebeurt vanuit de islamitische levensovertuiging?’

Het MiND liet donderdagmiddag – na nieuw onderzoek – weten dat enkele uitingen onjuist zijn beoordeeld. ‘Er is in enkele uitingen sprake van een opruiend karakter en het oproepen tot geweld. In deze gevallen is de context niet van belang.’

Woensdag werd nog gesproken over de subsidiëring van het meldpunt. De meerderheid van de Kamer is van mening dat financiële steun in stand moet blijven. De organisatie is in 2013 opgericht op initiatief van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het nieuwsblog TPO.nl meldt dat er naar aanleiding van de melding een beroep werd gedaan op de vrijheid van meningsuiting. De uitingen zouden zijn getoetst aan het Wetboek van Strafrecht. ‘In de context van de geloofsuiting bestaat in Nederland een grote mate van vrijheid van meningsuiting. Daarnaast worden de uitingen gebezigd in de context van het maatschappelijk debat (hoe moet je de Koran uitleggen), wat eveneens het beledigende karakter wegneemt.’

‘Sommige moslims vinden dat homo’s gedood moeten worden’

Daarnaast geeft de werknemer van MiND aan dat ‘sommige moslims uit de Koran menen te begrijpen dat homo’s gedood moeten worden’. Om die reden zou er geen sprake zijn van strafbaarheid van de uitlatingen. Opmerkelijk, want het gaat niet alleen over de opvatting dat homoseksualiteit verkeerd zou zijn, maar over gerichte homohaat.

‘Gewoon kop eraf, dat is wat ze verdienen’, ‘In de islam moeten ze afgemaakt worden’, ‘Vies man die rotzooi brand erin, afval verbrand je’, en ‘homoseksualiteit is gewoon een ziekte net als kanker, punt’, schrijft een aantal lezers op Bladna.nl. Een ander zegt dat ‘Nederland moet worden schoongemaakt van dit soort achterlijke mensen’.

MiND houdt zich bezig met discriminatie op het internet, op basis van ras, levensovertuiging of godsdienst en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’. De VNL-politici willen dat het meldpunt wordt opgeheven vanwege de actie. ‘Bent u bereid expliciet uit te spreken dat het MiND fout zit en aanzetten tot geweld, ook op grond van geloofsovertuigingen, strafbaar is,’ wordt aan de ministers gevraagd.