Dijkhoff wil dat gemeenten stoppen met bed, bad en brood: ‘Ik stop met betalen’

21 november 2016Leestijd: 3 minuten
Dijkhoff bron:ANP

Gemeenten en het kabinet zijn het niet eens geworden over de ‘bed, bad en brood’-discussie. De VVD wil nu dat de gemeenten hun eerdere afspraken nakomen en geen opvang meer bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Volgens onder meer staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) en VVD-Kamerlid Malik Azmani ondermijnt dat de effectiviteit van beleid dat juist op terugkeer is gericht.

Geen stimulans om terug te keren

De ‘bed, bad, brood’-regeling is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, maar die moeilijk uit te zetten zijn. Sommige gemeenten organiseren op eigen initiatief opvangmogelijkheden voor uitgeprocedeerden, iets dat de VVD tegen de borst stuit. De partij is bang dat uitgeprocedeerde asielzoekers door de opvangcentra niet meer de noodzaak zien om terug te keren naar hun vaderland. Coalitiepartij PvdA vreest juist dat zij anders op straat blijven rondhangen en overlast veroorzaken voor anderen.

Dijkhoff wilde op acht plaatsen een sobere opvang inrichten, zodat gemeenten af zouden moeten zien van hun eigen opvang, zegt hij tegen BNR. Gemeenten wilde die belofte echter niet doen. ‘Gemeenten willen in mijn ogen teveel ruimte hebben om, naast die voorzieningen die we samen gingen doen en waar je op terugkeer richt, een alternatief opvangsysteem te houden waarbij je als uitgeprocedeerde vreemdeling twee keuzes zou hebben. Dat ondermijnt de effectiviteit van de nieuwe voorzieningen die we op wilden richten’.

‘De VVD is tegen de opvang van illegale uitgeprocedeerde asielzoekers,’ zegt Azmani. ‘Zij hebben de procedure doorlopen en die heeft niet geleid tot een verblijfsvergunning. Alsnog opvang bieden geeft dan valse hoop en is niet in het belang van onze samenleving’.

Terug naar eerdere afspraken

Nu het overleg is geklapt, moet er worden teruggevallen op de eerdere afspraak dat gemeenten geen opvang meer bieden aan illegalen, stelt hij. ‘Gebeurt dat toch, dan moet er worden gehandhaafd’. Gemeenten krijgen nu geen geld meer van het kabinet voor de opvang van asielzoekers zonder papieren. ‘Ik stop met betalen,’ aldus Dijkhoff. ‘Dus als gemeenten zo’n voorziening hebben dan hoop ik dat ze daarmee stoppen en weer aan tafel komen om die betere voorzieningen die we gezamenlijk kunnen doen te bereiken’.

Ondertussen dringt GroenLinks aan op een debat over ‘bed, bad en brood’. Dijkhoff ‘moet uitleggen waarom hij mensen in de kou wil zetten,’ zegt Kamerlid Linda Voortman. Ook de PvdA is teleurgesteld in het geklapte overleg. ‘Uitgeprocedueerde asielzoekers moeten niet op straat leven, maar de rust en begeleiding krijgen om te werken aan terugkeer. (…) een wetsvoorstel dat geen menswaardige opvang biedt en uitgeprocedeerden geen nieuw perspectief geeft, gaan we niet steunen,’ zegt Kamerlid Attje Kuiken.

Nu gemeenten geen geld meer krijgen van het kabinet voor de eigen opvangvoorzieningen, kunnen ze wel doorgaan met de huidige opvang. Voorwaarde is alleen dat ze die zelf financieren.

Juridisch gezien kan het kabinet de gemeenten niet dwingen de opvangcentra te sluiten. Dijkhoff vindt dat die mogelijkheid er wel moet zijn, vooral als het ‘ondermijnend werkt op wat je bedoelt.’ Hij zegt daarom een wetsvoorstel in te gaan dienen waarmee dat wel mogelijk wordt.