economie

‘Boeren verwijzen mestakkoord naar kliko’

24 november 2016Leestijd: 1 minuut

AMSTERDAM (ANP) – Het onlangs gesloten mestakkoord tussen de melkveesector en staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) kan niet op brede steun rekenen van de boeren zelf. Slechts 30 procent van de melkveehouders zou het zogeheten fosfaatakkoord steunen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders, onder ruim 1600 melkveehouders.

Een van de onderdelen van het pakket maatregelen om het mestoverschot terug te dringen is het terugbrengen van de veestapel. Een meerderheid van de ondervraagde boeren zou graag zien dat het maximumaantal koeien dat een boer mag houden, wordt gekoppeld aan de grond die de melkveehouder heeft. Alleen wanneer bedrijven minder koeien houden, kan aan milieu-afspraken worden voldaan, menen ze.

Grondgebonden en biologische boeren protesteren al langer tegen de nu ophanden zijnde invulling van de wet. Volgens GRONDig en Milieudefensie komt het vorige week gesloten akkoord vooral uit de koker van FrieslandCampina, de Rabobank en boerenorganisatie LTO Nederland. Hoeveel koeien uiteindelijk moeten verdwijnen, werd niet expliciet genoemd, maar het zal naar schatting gaan om zo’n 175.000.

Alternatief

Om toch aan de wensen van de meerderheid van de boeren en de EU te voldoen, wordt nu aan een alternatief plan gewerkt. Belangrijk onderdeel daarin is dat grondgebondenheid wordt vastgelegd in de wet en dat melkveehouders die niet hebben bijgedragen aan het mestprobleem geen koeien hoeven in te leveren.

Eerder lieten ook biologische melkveehouders zich al negatief uit over het gesloten akkoord.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.