Waarom zijn allochtone jongeren nog steeds zo vaak werkloos?

25 oktober 2016Leestijd: 2 minuten
Allochtone jongeren in Zaandam, een van de steden waar geld van de regering naartoe ging, kwamen in september meermaals negatief in het nieuws. Foto:ANP

Het blijkt uiterst lastig om de werkloosheid onder allochtone jongeren terug te dringen. Hoge schulden, een laag opleidingsniveau en het ‘gevoel’ dat ze worden gediscrimineerd houden veel migrantenjongeren tegen.

Ondanks een investering van 7 miljoen euro van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) is de werkloosheid onder allochtone jongeren nog steeds zeer hoog. Bijna eenvijfde van die jongeren zit zonder baan, blijkt uit cijfers van CBS. In het tweede kwartaal was 19,4 procent van allochtone jongeren tussen de 15 en 23 jaar werkloos, terwijl ‘slechts’ 9,6 procent van autochtone jongeren zonder baan zat.

Amsterdam onderzocht oorzaken van hoge werkloosheid
Asscher gaf de miljoenen vorig jaar aan vijf steden, Eindhoven, Zaandam, Leeuwarden, Den Haag en Amsterdam, om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Alleen de hoofdstad rapporteert over de resultaten. De stad wist in een jaar tijd de werkloosheid onder allochtone jongeren met vijf procentpunten omlaag te krijgen, al ligt die nog steeds flink hoger dan bij autochtone Nederlanders.

Amsterdam probeert onder meer door de inzet van speciale adviseurs om jongeren in probleemwijken weer naar school te sturen of ze aan een baan te helpen. Ook wordt geëxperimenteerd met anoniem solliciteren, waarbij de afkomst van een sollicitant dus geen rol kan spelen.

Werkloosheid jongeren Amsterdam in procenten (2014 – 2015)Turks 19 –> 13 (-6 procent)
Marokkaans 18 –> 18 (0)
Surinaams 19 –> 10 (-9 procent)
Autochtoon 9 –> 6 (-3 procent)

Bovendien werd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van Amsterdam onderzoek gedaan naar de oorzaken van de voortdurend hoge werkloosheid onder migrantenjongeren. Daar komt uit naar voren dat veel van de jongeren schulden hebben, een laag opleidingsniveau en relatief vaak een strafblad. Ook helpt het niet mee dat ze geen netwerk hebben opgebouwd buiten hun eigen – vaak overwegend allochtone – wijk.

Criminaliteit makkelijkste manier om geld te verdienen
De gemeente Amsterdam meldt ook dat allochtone jongeren vaak niet naar een uitzendbureau gaan, omdat ze het gevoel hebben dat ze daar worden gediscrimineerd. Discriminatie door werkgevers wordt genoemd als een van de redenen voor de hoge werkloosheid, maar is niet de belangrijkste.

Steunpunt Arbeid in Den Haag vertelt tegen NOS dat het voor veel jongeren werken in de criminaliteit ‘de makkelijkste manier om geld te verdienen lijkt’. Vooral laagopgeleide migrantenjongeren hebben grote problemen om aan een baan te komen.