Planbureau slaat alarm: slechts 35 procent asielzoekers vindt werk

16 december 2015Leestijd: 2 minuten
''

Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben moeite met het vinden van een baan. Van de asielzoekers die tussen 1995 en 1999 een vergunning kregen, heeft nu slechts 35 procent van hen een baan van dertig uur of meer per week.

Dat concluderen drie adviesorganen van de overheid, waaronder het Sociaal en Cultureel Planbureau, in de beleidsaanbeveling ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ dat woensdagochtend is verschenen. Het rapport doet ook aanbevelingen om te zorgen dat de vluchtelingen die nu binnenkomen, sneller werk kunnen vinden.

Werkloosheid

De werkloosheid onder de asielzoekers uit de jaren negentig is hoger dan onder arbeidsmigranten en mensen die hier komen voor een gezinshereniging.

Op dit moment heeft iets meer dan 50 procent van de groep asielzoekers een betaalde baan van meer dan acht uur per week, tegenover 70 procent van de autochtonen die werken. In de eerste jaren van hun verblijf vinden maar weinig mensen met een verblijfsstatus een baan.

Omdat er op dit moment opnieuw grote groepen asielzoekers naar Nederland komen, moet er snel iets veranderen, zodat zij niet tegen dezelfde problemen aanlopen als hun voorgangers, stellen de onderzoekers.

De problemen spelen niet alleen op arbeidsniveau maar ook in de criminaliteit. Het criminaliteitspercentage is door het hoge aantal alleenstaande mannen in de onderzochte groep drie keer zo hoog als het Nederlandse gemiddelde.

Als de huidige asielzoekers niet ‘zo snel mogelijk’ integreren, is de kans groot dat een grote groep van de huidige nieuwkomers straks in de bijstand belandt. De afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt zou te groot zijn voor de voormalige asielzoekers. Dit kan komen door een laag opleidingsniveau of omdat ze de taal nog steeds niet machtig zijn.

Aanbevelingen

Gemeenten moeten weer een actieve rol krijgen in het inburgeringsbeleid, vinden de onderzoekers. Daarnaast moet de tijd die asielzoekers in de centrale opvang doorbrengen worden gebruikt om hun opleiding, kwalificaties en arbeidservaring in kaart te brengen.

Het is volgens de onderzoekers belangrijk dat een vluchteling gelijk volledig probeert te integreren: dus tegelijkertijd de taal leren, een opleiding volgen en een huis en een baan zoeken.