DNB: 200.000 ouderen krijgen in 2017 lager pensioen

20 mei 2016Leestijd: 2 minuten
Foto: ANP

Door de snel verslechterende situatie bij veel pensioenfondsen dreigen zo’n 200.000 ouderen in Nederland volgend jaar te worden gekort op hun pensioen.

Dat blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB) die vrijdag zijn gepresenteerd. In totaal dreigt voor 1,8 miljoen werkenden en ouderen, die zijn aangesloten bij 27 verschillende fondsen, een korting van gemiddeld 0,5 procent. In eerste instantie zou het gaan om een een paar tientjes per jaar. Bij de berekeningen is DNB ervan uitgegaan dat in het restant van het jaar geen herstel optreedt bij de pensioenfondsen.

De dekkingsgraden van de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen verslechteren ook snel, maar vooralsnog hoeven die pensioenen nog niet te worden gekort. ‘We verkeren in de gevarenzone,’ benadrukte ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool eerder al. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft nog een dekkingsgraad van 90,4 procent. Dat is rond de kritische ondergrens.

Lage rente
Sinds de zomer van 2015 moeten pensioenfondsen zich aan strengere regels van De Nederlandsche Bank (DNB) houden, waardoor ze een lagere rekenrente moeten hanteren en grotere financiële buffers moeten aanleggen om te kunnen garanderen dat ze pensioenen ook in de toekomst zullen uitbetalen.

Jean Dohmen: Modernisering van pensioenstelsel is hard nodig

Hierdoor zakt hun dekkingsgraad steeds verder weg, ondanks dat ze veelal winst maken op beleggingen. De laatste renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) brengt de pensioenfondsen enkele dieper in de problemen.

Laatste middel
Het ABP zegt dat ‘alle mogelijke instrumenten’ al zijn ingezet en dat één middel overblijft: lagere uitkeringen. Een verlaging van de pensioenen mag over tien jaar worden uitgespreid, zegt de Pensioenfederatie. In 2017 zal de financiële terugval daardoor beperkt blijven tot ‘enkele euro’s per maand’. Een pensioenverlaging heeft geen gevolgen voor de hoogte van AOW-uitkeringen.

Syp Wynia: Bij de ECB in Frankfurt wordt de volgende luchtbel opgeblazen

Het Nederlandse pensioenstelsel staat al tijden onder zware druk. Het stelsel gaat er nog steeds van uit dat iedereen langdurig bij dezelfde baas werkt. Onder meer zelfstandigen worden daardoor benadeeld, terwijl het aantal zzp’ers juist fors is gegroeid de afgelopen jaren. Ook hebben jonge werknemers steeds meer moeite met de plicht geld af te staan aan een fonds dat niet kan garanderen dat het over een aantal decennia de pensioenen nog kan uitbetalen.