Meer misdaden tegen migranten in Duitsland

05 november 2015Leestijd: 2 minuten
'EPA'

De migratiestroom naar Duitsland zorgt voor een toename van geweld tegen migranten. Het aantal strafbare feiten is tot nu toe verdrievoudigd ten opzichte van een jaar geleden.

Tot 2 november heeft de politie 637 misdaden geregistreerd die te maken hadden met migranten, meldt de Duitse krant Die Welt op basis van cijfers van de Duitse federale recherche. Vorig jaar was dat aantal nog 199.

Ophitsing

Het gaat vooral om vernielingen (219), zoals het in brand steken van opvangcentra, propagandadelicten (123) en ophitsing (74). Ook het aantal gewelddadige delicten rond panden waar asielzoekers worden opgevangen, neemt toe.

Vooral in het derde kwartaal van dit jaar nam het aantal gewelddadigheden toe, schrijft de krant. Toen werden er 303 meldingen gedaan van strafbare feiten tegen opvangcentra voor asielzoekerscentra, meer dan in heel 2014.

Hoewel er nu al sprake is van een flinke stijging, ligt het werkelijke aantal van strafbare feiten dat is gepleegd met een rechts-extremistisch motief vermoedelijk nog hoger. Niet alle gewelddadigheden worden gemeld en door de politie geregistreerd.

Brand

Het is in Duitsland al een aantal keer voorgekomen dat panden, waarvan bekend is dat deze zullen worden gebruikt om migranten in op te vangen, in brand worden gestoken. Maar het geweld richt zich ook op gebouwen, waar migranten al in leven.

Beheerders van opvangcentra maken zich zorgen: ‘We hebben op dit moment te maken met de ergste golf racistisch- en extreem-rechts geweld van de afgelopen twintig jaar,’ zegt een van hen.

Diakonie, een organisatie die containerwoningen levert voor migranten, vindt het onacceptabel dat zoveel gevallen van brandstichting onopgelost blijven.

Het zijn lastige zaken voor de politie, die momenteel al onder druk staat omdat zij de asielstroom in goede banen moeten leiden. Agenten hebben het druk aan de grenzen en in opvangcentra, waar de spanningen tussen migranten ook toenemen.