‘Positieve discriminatie is exponent van de maakbaarheidsillusie’

19 december 2018Leestijd: 4 minuten
Stofzuigen: typisch vrouwen- of mannenwerk?

Volgens het jaarlijkse Global Gender Gap-rapport van het World Economic Forum duurt het nog 61 jaar voordat in West-Europa de zogenoemde ‘genderkloof’ is gedicht. Het rapport, waarin per onder meer het verschil in gezondheid, politieke emancipatie, economische participatie en educatie tussen mannen en vrouwen wordt gemeten, stelt dat het wereldwijd zelfs nog 108 jaar zou duren voordat beide seksen op al deze criteria vergelijkbaar scoren. Is het dus tijd voor positieve discriminatie van vrouwen? Zo reageren onze lezers op de Stelling van de Dag.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

Frits Wiersma

Als mannen en vrouwen exact dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben ( Scandinavië komt in de buurt ) blijven alleen biologische factoren over. Mannen zijn gemiddeld  meer geïnteresseerd in dingen, vrouwen in mensen. Wat blijkt, ook nu zijn in Scandinavië de overgrote meerderheid van mensen in verzorgende beroepen vrouwen en de techneuten overwegend mannen.De normaalcurves van mannen en vrouwen overlappen elkaar aanzienlijk maar biologische verschillen zijn door niets weg te poetsen.

Solange P.

Genderkloof, wat een gezeur. Verschil tussen mannen en vrouwen zal altijd blijven. Wat is er mis mee wanneer een man de deur voor jou openhoudt of je jas aangeeft. Economische verschillen daar moet je tegen protesteren, maar dat kan ook in gezamenlijk overleg. Wat de “Dolle Mina’s” gepresteerd hebben dat is een prestatie van jewelste. Toen ging het ook ergens over en zijn zaken gewijzigd en/of aangepast. Tegenwoordig zijn vrouwen hoger opgeleid en kunnen hun zegje doen. Wat er tegenwoordig gebeurt, vind ik gezeur en gezever. Er kan best nog wat verbeterd worden, maar hou op met de genderkloof. Genderkloof over 61 jaar eerst gedicht? Wie zegt dit? We moeten hier eens mee ophouden. Positieve discriminatie is òòk discriminatie in negatieve zin. Hebben jullie niks anders te doen?

Hugo van Alst

Genderkloof? Het is juist prachtig dat er verschil is tussen man en vrouw en we niet een soort hermafrodiete grijze massa hebben. Ik spreek hier uiteraard niet over de ‘waarde’ van een vrouw ten opzichte van een man.
Waarschijnlijk is de reden dat Nederland ‘slechts’ op plek 27 staat omdat er in Nederland zoveel vrouwen part-time werken en daardoor zogenaamd minder verdienen als mannen. Gecorrigeerd naar uren en opleiding is het verschil gering (alhoewel het verschil natuurlijk nul zou moeten zijn gecorrigeerd naar deze factoren.)
Verder niks aan doen en alles op z’n natuurlijke beloop laten, positieve discriminatie, wie verzint zo’n term uberhaupt. Je zou het niet moeten willen dat je als vrouw promotie maakt en jezelf vervolgens af moet vragen of de reden dat je deze promotie hebt gekregen grotendeels is toe te schrijven aan het feit dat je vrouw bent.

J van Deventer

Elke discriminatie is verkeerd en positieve discriminatie dus ook. In mijn ogen is er geen verschil tussen positieve en negatieve discriminatie. Beide attitudes stellen niet het individu voorop, maar de groep waartoe hij behoort. Ik word zelf liever als persoon bejegend dan als man, of blanke, of hetero.

Z Zilversmid

In het stuk staat eigenlijk dat de mannen de schuld zijn van het feit dat vrouwen te weinig in topfuncties zitten.  De positieve discriminatie is in het leven geroepen om dat tegen te gaan..

Maar, In Nederland is het traditioneel gewoonte om het heerlijk en vooral “natuurlijk” te vinden om een aantal jaren geheel te besteden  aan het uitsluitend opvoeden van de kinderen.
Nederlandse vrouwen zijn weinig gericht op carrière maken. Hun man moet dat  wel doen uiteraard.  Als je zelf niet in de maatschappij wil vechten om vooruit te komen dan moet je toch minstens een echtgenoot hebben die dat wel doet!
Het zou het belonen van luiheid zijn als positieve discriminatie wordt toegepast. Wie zit te wachten op een excuus Truus?

Erwin de Boer

Positieve discriminatie is ook discriminatie. Je sluit namelijk mannen uit door vrouwen de voorkeur te geven, en vice versa. We hebben in Nederland al gelijkheid van kansen, we gaan daarmee over naar gelijkheid van uitkomst, zonder dat is vastgesteld of iemand geschikt is.
Wel vind ik dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden beloond voor gelijk werk. Maar om nu eenmaal te stellen dat er een onvrijwillige kloof is tussen man en vrouw is gaat me te ver. Ik zie graag meer vrouwelijke bouwvakkers, loodgieters etc….en meer mannen de zorg. Maar volgens mij maakt iedereen, man en vrouw, zelf de keuze welk beroep hij of zij uitoefent.

John de Graaff

“Positieve” discriminatie is discriminatie en derhalve niet toegestaan. Mannen en vrouwen hebben ieder hun specifieke functies. Essentieel is gelijkwaardigheid. Wie gelijkheid wil zegt eigenlijk, dat een van beiden zich moet laten ombouwen. Voorts zijn de verschillen niet alleen fysiek, maar ook en vooral mentaal. Daar bestaan echter vele uitzonderingen op.

Jeroen Hetzler

Positieve discriminatie is een van de vele exponenten van de maakbaarheidsillusie. Bovendien wordt hiermee de valse schijn gewekt dat discriminatie grootschalig plaatsvindt. Kwaliteit moet voorop worden gesteld en laat de rest aan de volgende generaties over. Nu behandelen wij deze laatste als  te onmondig om dit fenomeen te behandelen op hun manier. Over discriminatie gesproken.

Louise V.

“Positiviteit” is een prima, opbouwende eigenschap.

“Discriminatie” heeft een negatieve connotatie gekregen, maar betekent in de kern niets meer dan: het maken van onderscheid.
“Positieve discriminatie” geeft mij het gevoel van “voortrekken”.
Niet eerlijk!

Het gaat toch om de mèns met de beste kwaliteiten voor bepaalde werkzaamheden ?

 

H ter Beek

Streven naar gelijkheid is een mooi ding, maar positieve discriminatie zal daar averechts op inwerken. Verschillen tussen man en vrouw zullen er altijd blijven, en de ongelijkheid in uitwerking van die verschillen ook. Dus vrouwelijke beroepen en mannelijke beroepen. Dat ontkennen gebeurt op basis van een ideologie, niet op basis van realiteitszin, en is dus per definitie onzin.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.