‘Oerdomme uitspraak FDF laat zien dat verkeerden het voortouw nemen’

17 december 2019Leestijd: 6 minuten
Vol Malieveld vanuit hoog punt. Foto: ANP.

Voorman Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force maakte een vergelijking tussen de situatie van de boeren en de Jodenvervolging, die premier Rutte in gesprek met boerenorganisaties ‘indringend aan de orde gesteld’ heeft. We vroegen onze lezers: heeft u nog sympathie voor de boerenacties? De meeste lezers die reageerden, hebben dat nog wel, ondanks de volgens velen domme uitspraak. Lees een selectie van de reacties terug.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

H.B.B. van den Engel

De problemen die uit het door de overheid gecreëerde stikstof probleem voortkomen worden door velen onderschat. Het wordt tijd dat de burgers zich hierover eens goed gaan informeren. Een groot probleem is dat veruit het grootste deel van de pers en de TV sterk rood -groene gekleurde informatie verstrekken. Een beperkte groep milieu communisten hebben nu de methode gevonden om het land naar hun wensen in te richten. De boeren zijn het eerste aan de beurt om onder hun controle gebracht te worden. Straks volgt de rest van de bevolking. Weg vrijheid. Het is een belangrijke en goede zaak dat er tenminste een paar groepen zijn die het probleem onder de aandacht brengen en houden. De boeren zijn ondernemers (familiebedrijven) die lange termijn denken. Wanneer er opmerkingen gemaakt worden moeten wij, de burgers, ons realiseren dat het gaat om het doel en niet of de uitspraken politiek correct zijn. Wij moeten de boeren dankbaar zijn.

 

Gerrit Berendsen

De vergelijking met de Holocaust tijdens de tweede Wereldoorlog mag dan “ongelukkig gekozen zijn”, ze is wel degelijk terecht gemaakt m.b.t. tot de systematiek die er achter zit
Met slinkse streken waarbij de overheid zich een bedrieglijke “partner” toonde is de agrarische sector een strop om de nek gegooid die men niet ontweek.
Het waren nu eenmaal wetten die tot stand kwamen, waarbij misbruik is gemaakt van de wets getrouwheid van een degelijke en gezagsgetrouwe bevolkingsgroep.Die zelfde strop wordt nu naar believen aangetrokken door de linkse milieu wereld, gefaliciteerd door de regering.
Vijfenzeventig jaar vrede en voorspoed leveren kennelijk verwende individuen op die, net als door en door verwende blagen het hele gezinsverband terroriseren waarbij in dit overdrachtelijke beeld de boeren maar weg moeten omdat de kindjes hun utopie niet kunnen uitleven.
Ik kan het weten, ik heb het zelf
“aan den lijve” ondervonden.

 

Anton Dreesmann

Een stommiteit is tot daaraan toe. Maar volharden in een stommiteit is zonde.

 

Hendrik Marquart Scholtz

Voor de boerenacties heb ik alle sympathie. Links en D66 willen de boeren in dit land kapotmaken; immers de boeren zijn vrije onafhankelijke ondernemers die keihard werken en weinig ophebben met linkse hobbies zoals gender- en identiteitspolitiek. Bovendien willen al die salonsocialisten graag hun kapitale huizen bouwen op mooie plekjes landbouwgrond en daarbij niet worden belemmerd door boeren of door hen worden gestoord bij hun middagborrel. De gehele stikstofkwestie is geen stikstofprobleem maar een grandioos bestuurlijk falen van het kabinet.

 

John Houtepen

Ik vind het prima dat de boeren zich laten horen en kom de kerst wel door.
Wel zie ik graag minder uitvoer naar het buitenland vooral buiten Europa dus een flinke vermindering van de veestapel e.d. maar dat om milieu redenen. Koop de grote jongens zoveel mogelijk uit want die megastallen blijven niet goed te verkopen en zo gaat de consument nooit de kilo knallers laten liggen. Over de vergelijking van de Holocaust van Oever. Gewoon een aso en zeer beschadigend voor zijn collega’s en de Joodse bevolking, weg met die kerel.

 

Willemijn Voigt

Natuurlijk is een dergelijke opmerking volkomen misplaatst en zeer kwetsend. Maar…. moet één opmerking, hoe fout dan ook en ws. uitgesproken in de emotie, er voor zorgen dat we ineens álle boeren én hun acties onsympathiek vinden?? Natuurlijk niet, met name omdat er direct een excuus is gemaakt en niet alleen dat: ze begrépen ook waarom zo’n uitspraak niet kan. Maar ik blijf de boeren steunen! Nederland moet beseffen dat we absoluut niet zonder boeren kúnnen en als ik lees hoe het kabinet en met name D66 hen wil uitknijpen en decimeren, dán doe ik de oproep om hén voor de rechter te dagen! Zij maken deze mooie, hardwerkende groep Nederlandser kapot! (En jammeren bij het zien van een stelletje illegale criminelen!!!)

 

Gerhard Goosens

Het is een ongelukkige uitspraak en ik ben er van overtuigd, dat de uitleg van deze uitspraak uit zijn verband wordt getrokken. De boeren hebben een vette punt. Het gaat hun niet om procenten, maar om hun voort bestaan. Nederland o.l.v. Rutte doet te weinig in de EU. Als onze boeren verdwijnen, moeten wij de producten uit andere z.g. arme lidstaten importeren, vermoedelijk is dat ook de opzet van de EU. Wie roept dit een halt toe in het autoritaire Brussel! Er is maar één oplossing terug naar vroeger, waar wij als natie met eigen grenzen verdragen konden sluiten met de ons omringende landen. Nu worden wij uitgebuit door de rest van Europa. Mond dicht houden en de rekening betalen, zonder, dat deze gespecificeerd is. Open grenzen maakte het allemaal goedkoper en makkelijker. Dit geldt alleen voor de rijken en multinationals in Europa.

 

Jaap Kooijman

Daar gaan we weer! Zodra er een onhandige uitspraak wordt gedaan, wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt door de zaak enorm op te blazen en het werkelijke probleem naar de achtergrond te laten verdwijnen. Ook Rutte heeft daar vandaag weer blijk van gegeven. Bah. Reageerde die lachebek maar zo indringend op de echte problemen.

 

Marion Jansen

Oneens met de stelling. Ik vind het prima dat de boeren doorgaan met hun acties. Tenminste nog 1 bevolkingsgroep die ergens voor durft te strijden.
Dat er weer allerlei zielenpoten dingen uit hun verband gaan rukken om het maar niet over de inhoud te hoeven hebben, tekent ook de toestand in ons land. Lekker de aandacht afleiden van wat er werkelijk gezegd wordt. Triest.

 

Frits W. van Dijk

De uitspraak over de Joden ontsiert het optreden van de boeren, maar geeft ook aan hoe hoog het bij hen zit. Het gaf velen weer eens de kans hun correctheid in edele verontwaardiging te etaleren. Ik sympathiseer onverminderd met de boeren. Hun acties zijn vertegenwoordigend voor de gekoeioneerde inwoners van dit land. Hun woede is de mijne! Met deze regering en met de bobo’s in Brussel heb je verder geen rampen meer nodig.

 

Z Zilversmid

Ik heb wel sympathie voor de boeren en begrijp hun zorgen, maar heb nu langzamerhand geen begrip meer voor hun acties. Het is langzamerhand genoeg geweest, het gedram met tractoren. Het wordt tijd dat de boeren op een intelligenter niveau met de politiek in conclaaf gaan. De oerdomme uitspraak van de FDF laat zien dat de verkeerden hier het voortouw nemen.

Kom mannen, laat je verstand eens zien, want dat hebben jullie wel degelijk en laat de FDF met domme uitspraken achter je.

 

Loek Jansen

Onverstandige uitspraak van Mark van den Oever. Er is veel sympathie voor de boeren, hij moet zorgen dat hij die niet verliest.

 

Andre Slier

De boeren worden zeker niet vervolgd laat staan vergast…….
Het is en blijft n.m.m. een schandalige vergelijking.

 

J Dokter

Het laat zien, dat te pas en ongepast de Holocaust wordt misbruikt en dat het antisemitisme aanvaard wordt en algemeen goed is geworden. Zeker door racistische domme mensen zoals van den Oever, die nooit geschiedenis hebben gehad. Voor zo’n iemand heb ik totaal geen respect.

 

Frederik Geubel

De Holocaust wordt inderdaad vaak misbruikt, maar dat is niet in alle gevallen antisemitisch of racistisch. De boerenvoorman kleineert hiermee niet de Holocaust, hij doet het voorkomen alsof de boeren hetzelfde lot ondergaan. Dat is grotesk te noemen.

 

F Geurts van Kessel

Dit zijn mensen die tegen hun zin en redelijk onverwacht zodanig in het verdomhoekje gedrukt zijn dat ze zich genoodzaakt voelen om, geheel tegen hun natuur in, in opstand te komen. Dat daar af en toe onhandige uitspraken gedaan worden is te verwachten, net als de reactie van de media die die uitspraken uit hun verband trekken en opblazen ter wille van de sensatie. Niemand kijkt ondertussen naar de supermarkten en tussenhandel. Mijn steun hadden ze, hebben ze, en houden ze.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.