‘Succes islamscholen bewijst: onderwijsvrijheid groot goed’

11 december 2019Leestijd: 2 minuten
Islamitisch Basisschool De Roos - ANP

Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen is in de afgelopen tien jaar met ruim 60 procent toegenomen. De resultaten zijn ook goed; ze scoren al vijf jaar op rij het beste op de Cito-toets.

Dat schrijft de Volkskrant woensdag op basis van cijfers van DUO. Het islamitisch basisonderwijs telde in 2008 nog 9.324 leerlingen, in 2018 zijn dit er 15.078. Het aantal leerlingen op protestantse en rooms-katholieke scholen bleef gelijk.

Bij het berekenen van de Cito-scores worden wel ongunstige factoren in de thuissituatie, zoals schuldenproblematiek, laag opleidingsniveau en herkomst van ouders, meegenomen.

Nederland telt 54 islamitische basisscholen en twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs. In de afgelopen vijf jaar werden er volgens de Volkskrant 17 aanvragen voor nieuwe islamitische scholen ingediend. 15 daarvan werden door gemeenten gehonoreerd.

Haga Lyceum in het oog springend probleem

Er is veel discussie over islamitische scholen met het Haga Lyceum in Amsterdam als meest prominente voorbeeld.

In een rapport van de Onderwijsinspectie stond dat de school leerlingen de waarden van de democratie en rechtsstaat niet bijbrengt. Ook bleek volgens de inspectie dat het bestuur zich schuldig maakte aan zelfverrijking en financieel wanbeheer.

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) besloot per 1 december 2019 de subsidie van de school stop te zetten. Die maatregel werd eind november met een voorlopige voorziening bij de Raad van State ongedaan gemaakt. De bekostiging zou volgens eigen regels van het ministerie van Onderwijs slechts stapsgewijs kunnen worden stopgezet.

Ook homobelangenvereniging COC uitte in september kritiek over een lesmethode van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie. Daarin staat dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. De belangenvereniging vond dit lhbti-vijandig en vroeg de Onderwijsinspectie in te grijpen. De inspectie zag daar in eerste instantie geen reden toe, maar doet nu toch onderzoek in opdracht van Slob.

Wat vindt u? Bewijst het succes van de islamscholen de waarde van de onderwijsvrijheid in Nederland? Of worden daar normen en waarden aangeleerd die in strijd zijn met die van de Nederlandse rechtsstaat? Praat mee! De Stelling van de dag luidt:

Geef uw mening onder dit artikel. U kunt alleen reageren als u abonnee bent.

Let op: door uw mening te geven, gaat u ermee akkoord dat de redactie van Elsevier Weekblad uw reactie kan uitlichten in de digitale rubriek Reacties op de stelling.