‘Laat de NPO maar eens kennismaken met de echte wereld’

07 juni 2019Leestijd: 4 minuten
NPO

Het schrappen van de reclame bij de NPO kost in totaal 60 miljoen euro aan inkomsten per jaar. Daarvan wordt 40 miljoen euro gecompenseerd door het Rijk. Is het een ‘aanval op de NPO’, zoals media-onderzoeker Piet Bakker zegt? Of niet meer dan terecht dat de publieke omroep wordt versoberd? Lees hier een selectie van de reacties op de Stelling van de Dag van gisteren terug.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

Antonius Smit

Heeft de NPO alle kenmerken van een staatsomroep? In elk geval, van de onderwerpen waarover ik mij zorgen maak, vind ik niets of bijna niets terug bij de NPO. En als het al gebeurt, geven ze het een positieve of wereldverbeterende draai. De NPO is niet neutraal, en dat is foute boel.

En ook direct stoppen met het NOS-nieuws op Internet. Niet dat dit altijd slecht gemaakt is, maar waarom is dit een taak van de overheid? Opheffen dat NOS.nl en de nieuwsvoorziening overlaten aan private partijen, dus met als resultaat hopelijk meer variatie en grotere onafhankelijkheid. Waarom moet dat zwaar gesubsidieerde NOS.nl concurreren met private initiatieven als Nu.nl of TPO etc? Dat is valse concurrentie, zonder meer.

Z. Zilversmid

Ja, inderdaad heel goed. Door te leren rond te komen van een normaal salaris, en niet  van een inkomen dat buiten de realiteit ligt  als beloning voor  het constant rond toeteren van het eigen gelijk, namelijk ht linkse geloof, komt nu  misschien zicht op de realiteit.  De NPO zal inderdaad moeite krijgen met het produceren van programma’s . Dus: minder programma’s  die het linkse geloof promoten. Misschien krijgen we straks eens  nieuwsbulletins die verslag doen zonder  ongevraagde  interpretatie?

Er is op schandalige manier met salarissen gestrooid vooral bij de VARA.  Want: links is het ware geloof.
Geen medelijden met de NPO. . Laat ze maar eens kennis maken met de echte wereld.

 

G.J.H. Crum

Toen in het verleden de omroepbijdrage werd afgeschaft en de overheid de financiering van de omroep overnam vreesde ik al dat de overheid de omroep zou gaan misbruiken door hun mening en opvattingen via de staatsomroep te uiten in plaats van de wil van de leden van de omroepen te respecteren. De omroepen kregen steeds minder invloed en nu zijn we beland bij de situatie dat de overheid precies gaat bepalen wat we wel en niet mogen zien.

G.J.H. Crum, Wageningen

 

Twan Hendriks

Een aanval op de NPO?? Laten we het hopen. Waarom moeten er 3 zenders zijn door alle belastingbetalers betaald die werken voor en de mening vertegenwoordigen van maar een (klein) deel van de bevolking.

Een (liefst zieltogend) kanaal is meer dan voldoende. Gewoon in stand houden zodat je als overheid altijd een kanaal hebt om je boodschap te verkondigen. Maar ook niet meer dan dat. In stand houden, meer niet.

 

John de Graaff

De NPO heeft als taak, de luisteraar en kijker juist te informeren en daarnaast een medium te zijn dat cultuur uitdraagt, als zijnde het totaal aan vrijetijdsbesteding van de inwoners, met het accent op creativiteit. Momenteel is er geen sprake van dat beide taken naar behoren worden uitgeoefend. Het probleem is niet zozeer het budget, maar de kwaliteit. Wanneer die niet verbetert, zou ik graag zien, dat de NPO in de huidige vorm zou verdwijnen en zou worden vervangen door een neutraal orgaan met genoemde taakomschrijving.

 

Hendrik Gouwenaer

Erg jammer dat voor deze halfbakken oplossing is gekozen. De NPO-kanalen bieden uitstekende programma´s, waar de programmering van de commerciële zenders echt niet aan kan tippen. Vooral de natuurdocumentaires, maar ook de docu’s van de VPRO en Human zijn vaak van een subliem niveau. Ik pleit er voor om de drie netten te behouden, want om goed geïnformeerd te blijven, hebben we deze zenders nodig.

Een bezwaar tegen de NPO die ik hier lees, begrijp ik niet. Het idee dat het een staatsomroep is met linkse propaganda. Huh? Hoe kom je bij zo’n standpunt? De NPO is informerend, opiniërend, geeft stof tot nadenken, brengt naast amusement ook kunst en cultuur. Een fraaie mix die mij veel waard is.

 

Anne Pietersma

Wie kijkt er nog TV? On demand en internet worden steeds belangrijker. Omroepverenigingen zijn niet meer van deze tijd. Goed om er eens de bezem door te halen en te zien of het anders kan.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.