‘Bijzonder onderwijs is kwalitatief uitstekend: afschaffing zou absurd zijn’

24 april 2019Leestijd: 6 minuten
Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Foto: ANP.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stelde artikel 23 afgelopen weekeinde ter discussie. We vroegen u: is afschaffing van het bijzonder onderwijs noodzakelijk om misstanden als op het Cornelius Haga Lyceum tegen te gaan? Of is de vrijheid van onderwijs daarvoor een te groot goed? Lees hier een selectie van de reacties op de Stelling van de Dag.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

Maria van Bommel

Door deze duvelse ideologie zijn de christelijke, protestante en katholieke scholen de dupe terwijl deze zich netjes aan de afspraken houden en de inspectie alles laten controleren.

Als onze regering durf had dan beginnen ze met de scholen aan te pakken die falacisme aanhangen.
Zelf werk ik op een vrije school , wij hebben alles op orden en de inspectie is iedere twee jaar heel tevreden. Wij worden extra gecontroleerd omdat we antroposofisch onderwijs geven, waarom die moslim scholen niet extra controle?

Geert Nielander

Het bijzonder onderwijs in Nederland is kwalitatief uitstekend. Afschaffing zou absurd zijn. Er is 1 uitzondering en dat is het islamitisch onderwijs. De islam is een intolerante en agressieve ideologie die voorschrijft hoe een samenleving moet worden ingericht. De islam staat haaks op onze Westerse normen en waarden. Onderwijs op basis van deze ideologie hoort niet thuis in ons land.

Henk Albarda

Onzin. Wij zijn een deels Niet-gelovig, deels christelijk/Joodse samenleving.   De enige scholen in Nederland waar haat en geweld tegen de Nederlandse samenleving wordt gepredikt, Stiekem, en waar de school-inspectie wordt geweerd, zijn islamitische scholen. Bij verdenking moet de AIVD stiekem (maar nog altijd is dat minder stiekem dan de voortdurende leugens van de moslim gemeenschap over het onderwijs wat daar wordt gegeven) de moslim scholen bewaken.  En  ‘Ivoren Toren’  verhalen om te verklaren dat dit niet mag, verwijs ik rechtstreeks naar de prullenbak. Het Moet, Dus Het Kan.  En wat betreft art 23,  groen links en d66 zijn meer dan laf genoeg tegen verwijdering te stemmen om hun moslim vriendjes te vriend te houden.  En ja, ik stel dat groen links en d66 aanzienlijk huichelachtiger zijn dan FvD, CDA en zelfs VVD, zodra Rutte, Wiebes en Nijpels verwijderd zijn. Dijkhoff en de VVD fractie zijn als de dood van het pluche te worden verjaagd, het kabinet moet koste wat koste blijven zitten, omdat ze bij een verkiezing Nu Al mogen verwachten problemen te krijgen.

Peter van Staalduinen

Stel voor een zg. Inlegvelletje aan art 23 te hechten: vrijheid van onderwijs prima, inclusief de normale controles door de inspectie, met uitzondering van islamitisch onderwijs bij gebleken foute achtergronden, financiering en misbruik daarvan. Dan wordt de school met onmiddellijke ingang gesloten.

Annette Schols

Ik ben het absoluut niet eens met deze stelling. Alleen omdat onze regering de b*llen niet heeft om de islamitische scholen aan te pakken, zouden goede bijzondere scholen afgeschaft moeten worden. Te gek voor woorden. Twee van onze kinderen hebben op een protestants christelijke school gezeten, waar zeer goed onderwijs gegeven werd. Ook het voortgezet onderwijs, in hun geval de HAVO, was een bijzondere school. Ze zijn allebei zeer goed terechtgekomen. Er wordt door de islamitische scholen, althans een aantal daarvan, misbruik gemaakt van onze vrijheid van godsdienst. Het enige dat er moet gebeuren is dat aanpakken.

J.A. Ysebaert

Als je kinderen  apart in een bepaalde geloofsgemeenschap zet waar ze enkel  met kindere omgaan met dezelfde achtergrond creer je tegenstellingen en een bron voor racisme en godsdienst waanzin. iedereen moet dit toch begrijpen.!! In een tijd dat steeds meer mensen niet gelovig zijn moet dit toch oplosbaar zijn..Als de politiek vanwege allerlei deelbelangen  niet in staat is te besluiten dan zou een referendum een oplossing zijn, of is het daarom afgeschaft ??

Jan van Esch

Als Dijkhoff met dit niveau van diepgang maatschappelijke problemen wil oplossen dan weet ik er nog wel een paar…

Wat denk je van het afschaffen van de complete WW, omdat er Polen zijn die met een riante WW uit NL in Polen vakantie gaan vieren? Of.. het opdoeken van alle kinderdagverblijven omdat er weleens niet-gevaccineerde kinderen worden toegelaten met een mazelen risico…Ik mag hopen dat een VVD fractievoorzitter iets meer nuance aan de dag legt.

P Rotsvast

Het is een VALS voorstel.

Het is tijd, om “godsdienst” uit het onderwijs te halen. En elke andere ideologie.

Maar, onder “bijzonder onderwijs” vallen ook vele onderwijskundige vormen voor niet-doorsnee
kinderen; dat zeker niet afgeschaft moet worden.
Dhr. Dijkhoff is alleen maar propagandistisch en misleidend bezig; hij durft
het woord “islam” niet eens te noemen ….
Weer een staaltje kiezers-bedrog, want  er komen verkiezingen aan …………

Erik Veldman

Het antwoord is al gegeven.
De verkeerslichten worden ook niet afgeschaft  omdat een klein deel door rood rijdt. Er wordt gecontroleerd of er door rood gereden wordt en vervolgens bekeuringen uitgeschreven en zo nodig meer maatregelen genomen.

Jan Bosman

Al lang tijd om af te schaffen. Ik ben katholiek en stel vast dat je dat in het onderwijs op een k-school niet terugvindt. Als ouders zulks wensen optie bieden voor elk gezindte een uurtje per week extra te draaien. Kun je ze nog in de gaten houden ook….

Gerard Hemmer

Ooit werd besloten dat op basis van verscheidenheid van godsdienst of maatschappij opvattingen de vrijheid te geven aan een groep ouders om eigen scholen op te richten als er voldoende leerlingen zouden zijn. Ons land was toen nog niet verpest met het ongebreideld toelaten van mensen met een verachtelijke ideologie die zich moslim noemen. De islam heeft niets te maken met een godsdienst zoals we die altijd als zodanig hebben beschouwd. Het is een ideologie omdat het op autoritaire wijze mengt in het voorschrijven van regels voor alle levensgebieden van haar leden. Als daaraan niet wordt voldaan volgt uitsluiting op zijn best of de doodstraf als het zo uitkomt. De islam is daarmee een van de meest afschuwelijke ideologieën te vergelijken met die van Paul Pot in Cambodja.
Niet het bijzonder onderwijs moet bestreden worden maar de islam zoals die zich thans in ons land manifesteert. Het is geen godsdienst, het is een verachtelijk ideologie die er op uit is haar gezag over de wereld te veroveren.
Dat doel heeft de islam al vanaf de zevende eeuw en heeft daarmee in alle oorlogen die ze heeft gevoerd met zekerheid de meeste dodelijke slachtoffers gemaakt van alle verwerpelijke ideologieën die daarna ontstonden en een periode vrij spel kregen bij voorbeeld: die van Stalin, Hitler, of die van Mao Tse Tung.

Schelte Anema

De tijd waarin via “de schoolstrijd”bijzonder onderwijs is ontstaan ligt toch heel ver achter ons. Enerzijds is bij christelijke scholen – evenals in de hele maatschappij – het strikte naleven van Bijbel en katholieke levenswijze heel erg verwaterd en anderzijds is er destijds nooit rekening mee gehouden, dat zoiets als islam zich als “religie” in onze contreien kon manifesteren. Het ging bij bijzonder onderwijs om diverse stromingen in het christendom.

Omwille van de gevaren van de islam is het afschaffen van art.23 sterk te overwegen.

 

Cisca Mudde

Niet het bijzonder onderwijs afschaffen, maar die drie families die hun zakken hebben gevuld voor de rechter brengen. En meer controle van inspectie loslaten op verdachte scholen. Laat niet alle soms zelfs zeer goede scholen lijden onder het wanbeleid van sommigen. Kijk eens in de geschiedenis hoeveel bijzonder onderwijs scholen gingen de fout in en van welke signatuur. Hou dat wat daarvan overblijft heel goed in de gaten. Maar laat de goede scholen met rust.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.