‘Hogere straffen moeten voor iedereen gelden, wie er ook wordt bedreigd’

12 maart 2019Leestijd: 6 minuten
Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA). Foto: ANP.

De maximale gevangenisstraf voor mensen die burgemeesters bedreigen, moet worden verdubbeld van twee naar vier jaar. Dat stelde minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) maandag voor.

Een goede oplossing voor de vele bedreigingen aan het adres van de eerste burger? Veel reageerders op de Stelling van de Dag vinden van niet. Lees hier een selectie van de reacties terug.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

Pieter Sibinga Mulder

Dit is het zoveelste voorbeeld van symptoom beleid. De oorzaak van het kwaad ligt in de steeds groter wordende drugscriminaliteit en -productie binnen ons land dat zo langzamerhand internationaal beroemd en berucht is op het gebied van synthetische- en soft drugs. Als je werkelijk iets wilt doen aan bestrijding zul je de oorzaak moeten aanpakken en dit kan alleen door strengere wetgeving en een duidelijk en vooral werkbaar opsporings-apparaat. Iedereen weet immers dat Nederland op dit gebied al jaren achter de feiten aanhobbelt ?

 

Anthony Boerma

Beetje trieste stelling. Iedereen verdiend dezelfde bescherming. Dit lijkt meer op een keuze. Wel burgemeesters beschermen en de “gewone” slachtoffers achterstellen. Prioriteren heet dat tegenwoordig.

 

Frederik Geubel

Dit is een hele vreemde stelling. Is hij meer waard als burgemeester of als mens? Voor de wet heeft het leven van iedereen toch dezelfde waarde? Hoe zit het dan met ministers of de CEO van Philips, kunnen we die straks ook toevoegen? Een bedreiging van Rutte moet dan zeker drie keer zo zwaar bestraft worden? Zo bezien ben ik dan een tweederangs burger. Onderscheid maken naar beroep is idioot. Bovendien verdient een burgemeester ook veel meer, daaraan wordt zijn waarde genoeg afgemeten. Of hij kan kiezen af te zien van zijn beroep. Mijn broek zakt af bij deze stelling.

 

Maria van Bommel

Schandalig lage straffen hier, geen wonder dat er zoveel allochtonen hun brood verdienen in de criminaliteit.

Gisteren in de monitor, gewoon een lachertje onze gevangenissen, het enige is dat ze hun vrijheid kwijt zijn, verder worden ze dik in de watten gelegd.

Jihadisten krijgen, bij verstek, zes jaar opgelegd en dat voor verkrachten, martelen en moorden.

Burgemeesters bedreigd, zou wel eens willen weten door wie, al kan ik het wel raden.

 

Hans Doordenker

Deze grappenmaker moet beter weten. De wet heeft zoals uit het artikel van bedreiging blijkt, heel wat mogelijkheden. Overigens wanneer wordt ooit de maximumstraf opgelegd, het proefverlof , de vervroegde invrijheidstelling en de uitvoering van opgelegde gevangenisstraffen aangepakt, zou hij toch ook krachtig aanpakken! Er lopen er nog duizenden in vrijheid rond. Vandaag zijn het de burgemeesters, handhavers, ambulancemedewerkers en de doktersassistenten en wat morgen? Vergeet ook niet dat deze dadergroep, veelal met twee paspoorten, als ze echt pech hebben veroordeeld worden en in afwachting van hoger beroep in vrijheid worden gesteld en met de oosterzon of de zuiderzon vertrekken, of zich laten uitschrijven en hun straf ontlopen. De grappenmaker moet eerst de aansturing van de politie en het OM durven aan te pakken, incl kennis van zaken en doorlooptijden.

 

Kim Noorder

Mogen wij dan als belasting betalende burgers allereerst een kunde en klasse van bestuurders eisen die een volledige, onvoorwaardelijke persoonlijke integriteit en bestuurlijke kwaliteit garandeert? Zolang als er zich in Nederland nog zaken voordoen waarbij na jarenlange procedures wanhopige burgers met kruisbogen uit een raam hangen, zolang als er nog mensen met auto’s puien van gemeentehuizen rammen is er zeer waarschijnlijk van twee kanten iets heel lang helemaal fout gegaan. De bestuurlijke arrogantie kent geen grenzen meer, de boven ons gestelden zijn alláng vergeten dat zij dienstbaar zijn aan de burger. Een burgemeester die een tot bedreigd en gesard homopaar in Leidse Rijn laat bársten omdat hij toevallig met een Marokkaanse getrouwd is, een mevrouw die met inzet van volstrekt oneigenlijke middelen en ‘ procedures’ tot burgemeester van Amsterdam wordt benoemd, een mevrouw die nadat ze met een stelletje terroristen afspraken had gemaakt over demonstraties bij de aankomst van Sinterklaas (en die nadat zij op alle fronten heeft gefaald doodleuk tot burgemeester van de buurgemeente wordt benoemd, een gotspe!), partijvriendjes die nog een baantje nodig hebben, ‘ voorkeursbeleid’ dat resulteert in de benoeming van volstrekt onervaren en onkundige lieden.  Ik zie niet zo goed in, wat burgemeesters zó verschrikkelijk speciaal maakt, dat er strafmaten verhoogd moeten worden. Als je niet geschikt bent voor een publiek ambt, dan moest je misschien geen burgemeester willen spelen.

 

Kim Noorder

What is in a name? Zelden een zó ineffectieve MinIster van Justitie gezien. Jarenlang speelde hij zich hijgerig in de kijker, z’n ex- collegae aan de ( toen nog) Apollolaan dansten in de gangen toen hij weg ging. En nu zal deze karikatuur ‘ de bedreigingen tot tien procent terugbrengen’ door de straf voor bedreiging van bepaalde functionarissen te verdubbelen? Misschien moest deze minister maar eens buiten het vierkant Vondelpark – Weteringsschans- Gelderlandplein-Olympisch stadion leren denken. Daarbuiten is namelijk de echte wereld.

 

Frans Geurts van Kessel

Nee. Onzin. Als hogere straffen voor bedreiging gerechtvaardigd zijn moet dat voor iedereen gelden, wie diegene ook bedreigt. Ik zie niet in waarom het bedreigen van een burgemeester erger zou moeten zijn dan het bedreigen van, bijvoorbeeld, een winkelier, of een bouwvakker. Beter kunnen de rechters een keer de strafmaat benutten: vergrijpen waar lange straffen op gezet zouden kunnen worden worden te vaak afgedaan met een taakstrafje of voorwaardelijk, want de dader is toch o zo zielig.

 

Henk Albarda

Niet eens met de stelling. Zolang onze incapabele overheid niet in staat is een goed overleg met de rechterlijke macht op gang te krijgen, gebeurt er helemaal niets. De rechter lijken in een ver verleden te leven toen de huis-inbreker meest ongewapend was en weg vluchtte als er een bewoner wakker werd. Nog erger, doodleuk opmerken dat ze bij vrijlating na 90 of 100 % van de straf ‘gedwongen’  zijn een lagere straf op te leggen. Feit is dat de rechter de afgelopen 10 jaar steeds meer op de stoel van de linkse politiek is gaan zitten. Wilders wordt veroordeeld voor een rot opmerking, een Syrische asielzoeker mag vrijwel ongestraft een joods restaurant in Amsterdam kort en klein slaan. Dat laatste is het echte racisme.

 

Sjoerd Both

Wat met bedreigde politici, loket ambtenaren bij de sociale dienst, leraren die iets over de Profeet (vzmh) zeggen enz. De lijst is lang en het probleem omvangrijk. Wetten en regels maken is één maar relatief zinloos als de handhaving niet deugt.

 

Kirth Gersen

Nou, nee, ik denk dat straffen voor alle geweldsmisdrijven tegen wie dan ook verviervoudigd mogen worden. En waarom is het  minder erg als ik bedreigd word?

 

Peter Laman

Mag hoor. Voor mij betekent dat niet, zoals sommigen hier concluderen, dat burgemeesters ‘meer waard’ zouden zijn dan anderen. Het risico is bij hen blijkbaar groter en daar mag best een zwaardere straf tegenover staan. Maar het echte probleem is natuurlijk het asocialer worden van de maatschappij. Dat los je niet op met een strafje.

Michel Versteeg

Dit lijkt weer op een sterk staaltje symboolpolitiek. Verdubbeling van de straffen voor bedreigde burgemeesters is pas effectief als de bedreigers worden gepakt én de rechter graag een hogere straf zou willen opleggen dan maximaal door het OM kan worden geëist. Dus (vrijwel) nooit. En áls een bedreiger zou worden gepakt zal hij vrijwel altijd nog veel meer op zijn kerfstok hebben (het gaat tenslotte over de ondermijnende crimineel!), waardoor de strafmaat al kan worden verhoogd. Maar als iemand wordt veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, dan kan de rechter maximaal een straf kan opleggen die een derde hoger is dan die van het ernstigste feit. En dat zal in de regel niet de bedreiging zijn. Dus al met al heeft deze maatregel geen enkel effect. Hiermee wil deze minister alleen maar zijn handen in onschuld wassen voor het feit dat hij zelf door verdediging en handhaving van het gedoogbeleid medeplichtig is aan diezelfde ondermijnende criminaliteit.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.