‘Immigranten huisvesten buiten grote steden is ongewenst en onlogisch’

03 januari 2019Leestijd: 6 minuten
Drukte in de binnenstad van het Amsterdam. Foto: ANP.

De Nederlandse bevolking steeg vorig jaar met zo’n 100.000 mensen. De Randstad kreeg er duizenden inwoners bij: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden vooral door de komst van immigranten. Moeten die over het land worden gespreid om segregatie en krapte op de huizenmarkt te voorkomen? Lees hier een selectie van de vele reacties op de stelling.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking. Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

Oane P d’ Hoptille

In Denemarken is men ook zoiets van plan. Gedwongen verhuizingen zijn juridisch onmogelijk af te dwingen. Zeker als de rechtsgrond leefbaarheid van de samenleving is. De landstaal leren is in een ghetto niet echt nodig. En je kunt nagenoeg ongestoord verder je leven inrichten zoals je dat in je moederland gewend was. Dat die leefwijze niet overeenkomt met onze levenswijze is doet er ook niet toe. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Gelukkig maar. Maar deze problematiek komt op een veel te grote schaal voor. Reden waarom de multiculturele samenleving niet succesvol is en ook nooit zal worden. Een harde werkelijkheid helaas.

Jacob Dokter

Nederland moeten stoppen met vooral moslimmigranten. Deze groep draagt niets bij en alleen maar meer o.a. criminele problemen en verhogingen van belastingen. Stel een Green Card in, net zoals de V.S. het doen.

T G Zigterman

Waar mensen wonen wordt toch bepaald door hun woonbudget. Als een persoon geen woning kan veroorloven in een grote stad zal hij moeten verhuizen, dat geldt voor zowel autochtonen als allochtonen. Op het moment dat je immigranten hebt die de private woningen bedoeld voor middenklassers bezetten zijn dat dus immigranten die fatsoenlijk verdienen, zulke immigranten willen we toch? Sociale woningen voor asielzoekers is natuurlijk een ander verhaal.

Maria van Bommel

Het klinkt misschien hard maar waarom worden mensen niet terug gestuurd?

De oorlogen zijn voorbij en nog komen er elke week mensen uit die landen hier binnen. Bron, vluchtelingenwerk. Heb zelf inburgering gegeven en een van de eerste woorden is noeit troeg. Wij hebben op school een man uit Afghanistan. Hij zou voor zijn uitkering enkele uren moeten werken. Elke vakantie gaat hij, met zijn grote gezin, op vakantie in zijn thuisland. Daar heeft hij een prachtig huis en hier geniet hij een bijstandsuitkering, toeslagen, veel kinderbijslag. Is hier werkelijk geen controle op?

Richard van Aalst

Nee, dat is niet de oplossing voor het probleem. Dat is symptoombestrijding.
Het probleem is het gebrek aan een goede rem op niet-Westerse immigratie.
De oplossing ligt in het limiteren van deze immigratie door quota, ristricties op de kwaliteit van huisvesting en zwaar vertraagde, gelimiteerde toegang tot onze verzorgingstaat. Verder quota en veel zwaardere eisen op het vlak van gezinshereniging (een uitkering is geen inkomen). Vluchtelingen slechts tijdelijk toegang verlenen en terugsturen als het veilig is. Tenslotte illegalen uitzetten.
Kan eenvoudig in één kabinetsperiode geregeld worden.

Frits Assenaar

Spreiding is onuitvoerbaar, daar hebben we ervaring mee opgedaan toen b.v. KPN naar Groningen moest verhuizen. In krimpgebieden is ruimte maar geen werk en geen scholing, zodat de nieuwkomers eeuwig in de bijstand blijven hangen tenzij ze alsnog naar gebieden, lees de Randstad, trekken om werk te vinden. Dat is voor de werkenden onder ons dan weer niet op te brengen. Als we steeds meer buitenlanders blijven opnemen, moeten we accepteren dat ze vrijwel allemaal naar de Randstad trekken en daar de plaats van de oorspronkelijke bewoners innemen.

Patrick van Schijndel

Zelf meegemaakt hoe het dorp in Zweden waar ik woonde plotseling in 2016 verdubbelde omdat de overheid overal vluchtelingen aan het plaatsen was. De vluchtelingen zelf wilden liever naar een grotere plaats of stad want: meer voorzieningen, scholen, winkels etc. De toeristen moesten wijken, hotels vonden de tarieven voor opvang veel interessanter. Vluchtelingen waren dus voor een klein groepje (ondernemers) zeer interessant. Het dropje is er niet veel beter mee geworden, de vluchtelingen geven toch meer overlast dan dat ze helpen een dorp leefbaar of schoner te houden. De locals hadden handen vol om mensen te vertellen dat afval overal neersmijten toch niet de bedoeling is. Punt is, zoveel vluchtelingen ineens over een dorpje uitkieperen is gewoon crimineel, niemand is er bij gebaat. Waarom niet kleinschalige opvang bij mensen thuis die met die 1200 euro in de maand (!) ook best wel mensen in huis willen nemen, plus dat geeft gelijk integratie, gratis taal onderwijs etc.

Johannes Jacobus

In heel Nederland is men kwaad op het immigratiebeleid. In no time is deze column dan ook gevuld met commentaar. Men wil niet NOG meer immigratie. Men is het zat om nog meer onrendabelen te laten importeren. En spreiding? Hopelijk niet. Laat ze maar wegblijven van het platteland. Lekker in boerkastad Amsterdam blijven. Dat is helaas toch niet meer te redden.

In allerlei commentaren bij allerlei fora zie je dezelfde reacties: Nederland moet niet nog meer ten nadele veranderen. Wij hebben ons portie qua bevolkings-verdunning gehad.  Maar de Nederlander komt nog steeds niet in opstand  Ieder jaar komen er driehonderd-duizend nieuwe inwoners bij in ons land. Mensen die vaak niets hebben met democratische spelregels. Gaan niet op in de Nederlandse samenleving maar blijven hangen in een parallelle samenleving. Kijken naar de schotel-tv van hun thuisland. Kopen hun etenswaren bij geloofsgenoten of in de moskee., Hebben niets met onze mores.
Hoe lang kunnen wij dat nog aan? Wanneer is het punt bereikt dat onze regering zegt: Halt. Nu is het genoeg geweest. Tot hier en niet verder? Laten we maar geen nieuwe opvreters meer in Nederland importeren.
Ik ben bang dat dat nooit gaat gebeuren. We worden met z’n allen opgehokt. Gedwongen om samen te leven met mensen die onze taal niet spreken, niets met ons te maken hebben, maar wel onze centjes kunnen gebruiken ,en ons haten omdat wij succesvoller zijn. “Hoelang gaat het vaasje te water tot het barst, premier Rutte?”

HWA Van Dijck

Het gaat niet om aantallen, het gaat om of culturen `compatibel` zijn, elkaar verdragen en hierdoor over-en-weer elkaar kunnen verrijken. Dát is cultuur, van het werkwoord “cultiveren”, wat “verbeteren en veredelen” betekent. Zo niet, linea recta terugsturen naar het land van herkomst, vluchteling of niet! Dit is dé oplossing, leuker kunnen we het niet maken!

Nu scheept het politieke westen (een paar verstandige landen daargelaten) zichzelf op met culturen (zoals de islam) die onze cultuur en wijze van samenleven uitgesproken vijandig zijn. Die kort gezegd onomwonden uitspreken “dat ze de boel hier komen overnemen”. Onze grenzeloze tolerantie en naïeve ideeën over pluriformiteit, vooral t.o.v. deze gevaarlijke sekte, kunnen zó onze doodsteek zijn. Iedere samenleving blijft namelijk kwetsbaar / en wij zijn al goed op weg! Kijk bijv. naar hoe onze zwakken en kwetsbaren, incl. vrouwen en kinderen of “anders-geaarden”, in vooral de economisch achtergebleven wijken, waar de immigranten veelal worden ondergebracht, hiervan het slachtoffer zijn. Praat dáár eens met wat er leeft en speelt op straat. Het racisme tiert daar al volop en de “witten” zijn daar in de minderheid en trekken weg. etc. etc.

J. Dutij

Het huisvesten van immigranten buiten de grote steden lijkt me ongewenst en bij even nadenken onlogisch. Wanneer men hierheen komt als expat of arbeidsmigrant wil men in de buurt van het werk wonen, en het meeste werk is in de buurt van grote steden, de tuinbouw uitgezonderd. Maar ook daar zoekt men huisvesting in de buurt van het werk. En niet voor niets is er urbanisatie: ook de ( jongere) autochtone bevolking trekt vanwege scholing en werk naar de grote steden, en niet naar het platteland. Statushouders hebben ook weinig tot niets te zoeken op het platteland voor wat scholing en werk aangaat. Er mag dan wel makkelijker aan huisvesting te komen zijn: je veroordeelt velen per definitie tot langdurige bijstand bij gebrek aan werk.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.