‘De politie hangt uit volle overtuiging identity politics aan’

11 december 2018Leestijd: 3 minuten
Politieagenten. Foto: ANP.

De politie registreert de etniciteit van haar personeel, terwijl dat officieel verboden is. Zo wil de politie het aantal agenten met een niet-westerse migratieachtergrond meten, zodat de diversiteit waar nodig kan worden vergroot. Daardoor moet het korps een ‘betere afspiegeling van de Nederlandse bevolkingssamenstelling’ worden. Wij vroegen u of de politie gebaat is bij een diverser korps. Hierbij enkele reacties.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

 

Bob Lagaaij

Dat is toevallig: de politie hangt uit volle overtuiging de identity politics aan, die Jolande Withuis in haar uitstekende Huizinga-lezing juist gemotiveerd verwerpt. Oftewel: wie lhbt’er is kan uiteraard vanuit de identiteit , die hem of haar wordt toegeschreven, het best omgaan met lhbt’ ers en alleen Nederlanders van Marokkaanse of Turkse afkomst snappen – alleen al op basis van ,,cultuur” en ,,gevoel” – hoe je Turkse en Marokkaanse Nederlanders behandelt. Modieuze, zelden of nooit aangetoonde kletskoek, overgewaaid uit de VS. Maar ja: wat vandaag aan universiteiten in de States heerst, is morgen bon ton in Nederland. We zouden eens iets missen!

Francis

Het probleem met het geforceerd benoemen van allochtone agenten is dat het leidt tot cliëntelisme. Zij worden op grond van hun achtergrond gekozen en de achterban verwacht dan ook dat deze agenten hun belangen gaan dienen.

G. Gonggrijp

Het probleem is dat er gericht geworven wordt onder mensen die hun wortels hebben in landen waar een niet-corrupte politieagent zoiets is als een witte raaf. Hij bestaat, maar je komt hem maar zelden tegen.

Kees van der Niet

Mochten de nieuwe kandidaten dan toevallig vrouw, allochtoon of lhbt’er of wat dan ook zijn is dat prima, maar allereerst dient er naar de kwaliteit van de nieuwe rekruten gekeken te worden, zoiets mag nooit omgedraaid worden.

Het zal nooit gaan werken wanneer we percentages belangrijker vinden dan deskundigheid, die maatschappelijke afspiegeling is weer zo’n linkse irrelevante dwaling.

Jan van Dijk

Ik vind het niet nodig, dat de criminaliteit van de politie een afspiegeling is van de criminaliteit van de samenleving.

Jeroen Hetzler

Hier is sprake van een obsessieve drang tot het voldoen aan een dogma waarvan nooit het nut is aangetoond. Het is slechts een doel omwille van het imaginaire doel zelf, namelijk deugmenspronken. Politie moet boeven vangen en de veiligheid garanderen i.p.v. zich met dergelijk postmodern geneuzel bezighouden.

H ter Beek

Waarom moet een beroepsgroep een afspiegeling van de maatschappij zijn. Wat is het voordeel daarvan? Waar is aangetoond dat dat goed is voor de prestaties van die groep, en waarom geldt dat dan bijvoorbeeld niet voor vroedvrouwen, brievenbestellers, apothekers, architecten, landbouwers, loodgieters, metselaars, etcetera? Volgens mij gewoon weer een uitvloeisel van policor denken, diversiteitsmania, gelijkheidsfrustraties,, zoiets. Voor ieder beroep zijn bepaalde specifieke eigenschappen vereist, en die zijn niet gelijkmatig over de bevolking verdeeld, dus de samenstelling van een beroepsgroep kan nooit een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling zijn.

N.J.M. Tijhuis

Bij allochtonen ligt, in het algemeen, de loyaliteit eerst bij hun familie, dan bij hun groep en zo goed als nooit bij de samenleving. (Recht) Staat zegt hun niets, en als je naar hun herkomst kijkt, vrijwel allemaal ondemocratische failed states, is dat ook wel te begrijpen: van de overheid valt niets (goeds) te verwachten. Dat we allemaal belang hebben bij een goed geordende samenleving (statelijk denken) is bij hen niet of amper ontwikkeld.

En zulke mensen wil men overheidstaken laten verrichten? Dat is vragen om moeilijkheden, zoals in het nabije verleden al menigmaal is gebleken met ambtenaren (Amsterdam) en agenten. Ook bij (gemeenteraad) politici zie je dit terug (cliëntelisme).
Nee, al met al een slecht plan. Ik kan u ook helaas niet zeggen hoelang het dan wel duurt eer dit volk wel geschikt is. Ze horen hier niet thuis, althans in deze aantallen.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.