Commissie-Dessens: verruim bevoegdheden AIVD en MIVD

02 december 2013Leestijd: 1 minuut

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) moeten meer bevoegdheden krijgen om internetverkeer af te tappen. De huidige mogelijkheden passen niet bij de ontwikkelingen die het internet heeft doorgemaakt.

Met dat advies komt de commissie-Dessens maandag.

Internetverkeer

Omdat internetverkeer nu voor het grote deel via glasvezelkabels verloopt, moeten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wettelijk meer mogelijkheden krijgen om ook hier af te kunnen tappen.

Alles moet wel onder strikt toezicht gebeuren van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Ook moet de minister voor alle activiteiten toestemming geven.

Transparantie

Daarnaast pleit de commissie voor meer transparantie. Als geheimhouding niet meer noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, moeten burgers ook bij bepaalde informatie kunnen komen. Media moet de kans worden gegeven hun functie als waakhond uit te oefenen, zo oordeelt de commissie.

Commissie-Dessens werd vorig jaar aan het werk gezet om het werk van de diensten te evalueren. Het rapport werd maandag overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA).