Moet de staat bijspringen in de bestrijding van Friese muizen?

27 januari 2015Leestijd: 2 minuten
'AFP'

Friesland wordt geteisterd door een muizenplaag. Volgens de provinciale Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) hebben de dieren al voor ruim 70 miljoen schade aangericht.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) neemt vandaag in Friesland de gevolgen van de muizenplaag in ogenschouw. Volgens de provinciale LTO hebben de miljoenen knaagdiertjes al voor ruim 70 miljoen euro schade aangericht. Tienduizenden hectares grasland zijn verwoest en moeten vernieuwd worden à 2.000 euro per hectare. Daarnaast moeten ongeveer 700 boeren bij gebrek aan gras en hooi voor hun koeien, elders kostbaar veevoer kopen.

Elfstedentocht

Een Elfstedentocht zou helpen. Bij een lange vorstperiode vriezen de veldmuizen dood. Maar voorlopig blijft het een kwakkelwinter.

Moet de staat bijspringen? De Friese boeren zeggen dat deze enorme muizenplaag niet onder het normale bedrijfsrisico valt. Maar het Faunafonds springt alleen bij als er gewasschade is door toedoen van beschermde dieren. Veldmuizen hebben die status niet. Die mag je met vergif bestrijden als de kerkuilen, buizerds en haviken ze niet op kunnen.

Bovendien is het Faunafonds gedecentraliseerd. De Friese boeren kunnen dus beter bij het Provinciehuis aankloppen dan bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

Coulance

Tien jaar geleden was er ook een forse muizenplaag in Friesland. Toen betaalde het Faunafonds uit coulance een aantal boeren een vergoeding van in totaal 2 miljoen. Daarbij gold als voorwaarde dat er een Plan van Aanpak werd opgesteld om herhaling van de muizenplaag te voorkomen.  Maar dat plan is er nooit gekomen. De boeren waren uit de zorgen en lieten het erbij zitten. Nu is Leiden in last.

Aan de andere kant: een van de oorzaken van de huidige muizenplaag is dat het vanwege Europese regelgeving niet zomaar is toegestaan grasland te ‘scheuren’. Staatssecretaris Dijksma zou er goed aan doen in Brussel een versoepeling van de regelgeving te bepleiten.

Belangenorganisatie LTO wekte de indruk dat Dijksma met de Statenverkiezingen in zicht de portemonnee zal trekken. Maar dat is te simpel. Zij heeft geen 70 miljoen om de muizenoverlast weg te masseren. Hooguit kan zij de regie nemen in het overleg met LTO, provincie en waterschappen. Vandaag wordt in Friesland de eerste aanzet tot een nieuw Plan van Aanpak bij elkaar gepolderd.