Meer geld naar Defensie, maar hoeveel precies?

12 november 2014Leestijd: 2 minuten

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er in de toekomst meer geld moet naar Defensie, maar hoeveel meer blijft nog de vraag. Regeringspartijen VVD en PvdA willen geen bedrag noemen.

Nederland geeft nu per jaar 1,16 procent van het bruto binnenlands product uit aan Defensie, terwijl dat volgens afspraken met de NAVO 2 procent zou moeten zijn.

Of Nederland zich wat de VVD betreft in de toekomst wel aan de NAVO-regel zal houden, wilde VVD-Kamerlid Ronald Vuijk niet zeggen. Volgens Vuijk zou het ‘een enorme ballast vormen’ voor de toekomstige discussie als er nu al een bedrag wordt genoemd. Maar volgens Vuijk is de afspraak in de NAVO wel leidend.

Norm

Tijdens het debat in de Tweede Kamer wees PvdA’er Angelien Eijsink erop dat er de komende jaren al meer geld naar Defensie gaat.

Defensie krijgt er volgend jaar 50 miljoen euro bij, in 2016 150 miljoen en vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen extra, maar luitenant-generaal b.d. Peter Striek schreef in september in de Volkskrant dat dat bij lange na niet genoeg is.

‘Niet veel als je bedenkt, dat voor de norm van 2 procent van het bbp er per jaar 7 miljard bij zou moeten komen.’ Bovendien laat het meerjarenoverzicht van de Defensiebegroting zien dat het budget de komende vijf jaar niet stijgt, maar daalt.

Veel bedragen die wel op de begroting van Defensie staan, komen niet ten goede aan Defensie. Hierdoor lijkt het percentage van het bbp dat Nederland uitgeeft aan Defensie hoger. Zo staan er bedragen op de begroting die bedoeld zijn voor Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking of Buitenlandse Zaken, schrijft Striek.

Excuses

De SGP riep het kabinet na Prinsjesdag op om de toekomstige ambities van onze krijgsmacht in kaart te brengen. Een Kamermeerderheid schaarde zich hierachter. Ook moest duidelijk worden hoeveel het kabinet daaraan wil uitgeven, maar minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) komt daar pas in het voorjaar op terug.

CDA-Kamerlid Raymond Knoops greep het debat aan om namens zijn partij, excuses aan te bieden voor de bezuinigingen op Defensie in 2010, toen de christendemocraten in het kabinet zaten. Het CDA wil nu juist investeren in Defensie.

Vanwege de onrust in Oekraïne en het Midden-Oosten zagen politici afgelopen zomer de noodzaak van investeren in Defensie weer in.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Ton Ede, adviseur van het ministerie van Defensie, uitte eerder in weekblad Elsevier zijn zorgen over de Nederlandse krijgsmacht. ‘De strijdkrachten staan op erg dun ijs. (…) Bij elke organisatie zijn plannen om er met minder middelen het beste van te maken. En voordat de nieuw gestelde doelen zijn bereikt, is de volgende reorganisatie weer in gang gezet.’

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.