Een slimmere en duurzame voedselketen als beleggingskans

Zonder ingrijpende technologische verbeteringen lijdt een deel van de wereld binnen afzienbare tijd honger. Meer voedsel produceren met minder middelen is zowel de oplossing als een veelbelovend thema voor beleggers.

Feit 1: ieder jaar komen er zo’n 83 miljoen te voeden monden bij volgens de VN, terwijl de ruimte om voedsel te produceren krimpt, grondstoffen schaarser worden en CO2-emissies omlaag moeten als landen en bedrijven serieus werk willen maken van het klimaatakkoord van Parijs. Feit 2: de VN voorspelt een wereldbevolking van 9,8 miljard mensen in 2050, tegen 6 miljard nu. De voedselproductie moet verdubbelen om die toename bij te benen, voorspelt de wereldvoedselorganisatie FAO.

Veel landbouwsystemen draaien al op maximale snelheid. Een van de voorwaarden om honger in de wereld te voorkomen is een hogere en efficiëntere voedselproductie met minder hulpbronnen.

Het is een niet mis te verstane boodschap. Echter, door nieuwe technologieën en innovatieve processen staan de productie en verspreiding van voedsel gelukkig niet stil. Dat biedt interessante beleggingsmogelijkheden in bedrijven die verkwisting tegengaan, want wereldwijd wordt ongeveer een kwart van het op aarde geproduceerde voedsel en verpakkingen verspild. Niet alleen tijdens het productieproces, maar ook doordat het rijke westen geen ‘lelijke’ groenten wil eten. Verspilling kost jaarlijks 2.300 miljard euro, en neemt 7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening.

Inspelen op duurzamer voedsel

Het Parvest Smart Food-fonds van BNP Paribas Asset Management is een wereldwijd  beleggend thematisch aandelenfonds, dat belegt in telers, verpakkers, detailhandelaars en expediteurs, die innovatief inspelen op de vraag naar efficiënter, veiliger en duurzamer voedsel. Het zijn bedrijven met een vooruitziende blik. Met slimme producten en diensten sorteren deze bedrijven vóór op wijzigingen in de vraag of wet- en regelgeving. Het kan gaan om het produceren van gezonder voedsel, het bestrijden van voedsel- en waterverspilling of het terugdringen van de CO2-uitstoot of verontreiniging in de voedselproductie.

Het fonds belegt niet alleen op basis van duurzaamheidscriteria maar kijkt ook nadrukkelijk naar de producten en diensten die bedrijven aanbieden. Zo voldoen de PET-flessen van Coca-Cola en Pepsi aan de ene kant aan duurzaamheidseisen (want volledig recyclebaar). Aan de andere kant bestaat de inhoud uit een weinig voedzaam suikerdrankje dat aan veel kritiek onderhevig is, met mogelijke consequenties voor de winstgevendheid op termijn. Geen plekje in de portefeuille van Parvest Smart Food dus.

Meer informatie over het Parvest Smart Food vindt u hier.

Deze publicatie is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. De in deze publicatie opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. op het gespecificeerde moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

Parvest SMaRT Food, een subfonds van het sicav Parvest is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
BNP Paribas Asset Management

Veelbelovende beleggingstrends voor 2021

Het valt te verwachten dat de rendementen op beleggingen onder druk komen te staan door de zeer lage rente en een economische groei die na 2021 weer afvlakt. Toch zijn er veelbelovende groeisegmenten voor beleggers die zich verdiepen in grote thema’s zoals duurzaamheid, gezondheidszorg en disruptieve technologie. Eindelijk weer goed nieuws: de wereldeconomie staat aan […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Superstar firms

Waaraan herken je een superstar firm? Erwin van Zuidam van BNP Paribas Asset Management legt in onderstaande video uit waar je allemaal op moet letten.

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Hoe slim wordt kunstmatige intelligentie?

Dankzij kunstmatige intelligentie stellen artsen betere diagnoses en voelt je smartphone je wensen en voorkeuren precies aan. De technologie gaat de komende jaren een nog veel grotere rol spelen in ons dagelijks leven. Kunstmatige intelligentie dringt door in het alledaags gebruik. Vaak hebben we dat niet eens door, vertelt Pamela Hagerty, manager van de Disruptive […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Revolutie in healthcare biedt beleggingskansen

De gezondheidszorg roept soms het beeld op van dure medicijnen en lange wachtlijsten. Volgens BNP Paribas OBAM-fondsbeheerder Siegfried Kok verandert dat dankzij slimme wearables en medicijnen op DNA-basis. Siegfried Kok, BNP Paribas OBAM-fondsbeheerder Op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Zo’n twintig jaar geleden werd voor het eerst een […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Duurzaam beleggen maakt écht het verschil

De enorme opmars van duurzaam beleggen is makkelijker te begrijpen als je door twee hardnekkige misverstanden heen prikt: dat het alleen om idealisme zou draaien en dat het ten koste gaat van het financieel rendement. Duurzaam beleggen wint snel aan populariteit. Wereldwijd is meer dan € 23.000 miljard belegd op een wijze waarbij rekening wordt […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Duurzaam beleggen: zo doe je dat

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder naarmate het bewijs zich opstapelt dat deze investeringsvorm vaak een hoger rendement oplevert. Maar wat betekent duurzaam beleggen eigenlijk? Duurzaam beleggen is een verzamelbegrip voor allerlei investeringsvormen die rekening houden met mens, milieu en maatschappij. De meest eenvoudige vorm is om geen aandelen te kopen van bedrijven met schadelijke activiteiten, […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Groene obligaties hebben een streepje voor

De markt voor groene obligaties maakt een enorme groei door. Voor beleggers is het verleidelijk om van dit succes een graantje mee te pikken. Toch is een kritische analyse van wat er schuilgaat achter zo’n belegging geen overbodige luxe. Duurzaam beleggen is niet meer het exclusieve werkterrein van aandelenbeleggers. Na de introductie van de eerste […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Investeren met impact: het geheim van duurzaam rendement

Er liggen mooie kansen voor bedrijven die met slimme oplossingen of technologieën helpen bij het aanpakken van duurzame knelpunten. Impact investing – de beleggingsvorm die daarop inspeelt – wint razendsnel aan populariteit. Duurzaam beleggen roept bij beleggers al snel de link op met de dreiging van klimaatverandering. Daarbij wordt maar al te vaak vergeten dat […]

Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Europaboom: groeiaandelen hebben de X-factor

Europese aandelenbeleggers hebben weer reden tot glimlachen. De economie van de eurozone floreert. Bij de huidige Europaboom passen de smaakmakers op de beurs: groeiaandelen. Sterke economische groei, hogere bedrijfswinsten, een hausse aan fusies en overnames en consumenten en ondernemers die blaken van het vertrouwen. Het gaat goed met de Europese economie, die zich na omvangrijke […]

(Eerder verschenen) Lees verder
BNP Paribas Asset Management

Het blauwe goud is de belegging voor de toekomst

De  behoefte aan water neemt toe, terwijl de voorraad eindig is. Dat maakt van innovatieve bedrijven die de dreigende waterschaarste aanpakken interessante beleggingen. Is het blauwe goud de markt van de toekomst? Feit 1: 70% van het aardoppervlak is bedekt met water[1]. Slechts 2,5% daarvan is geschikt als drinkwater, waarvan twee derde poolijs is. Feit […]

(Eerder verschenen) Lees verder