Studenten, dat bindend studieadvies is er ook voor jullie

14 maart 2023Leestijd: 2 minuten
Student. Foto: Pexels

Robbert Dijkgraaf, de onderwijsminister van D66, wil af van het huidige bindend studieadvies. Daarmee scoort hij natuurlijk bij studenten. Uiteindelijk zijn die er helemaal niet mee geholpen. Het vergroot vooral de kans dat zij later in hun studie zwalken of instorten, schrijft Ruud Deijkers. Bovendien zijn versoepeling en afschaffing van onderwijsnormen funest voor de onderwijskwaliteit.

Als studenten in het eerste jaar van hun bacheloropleiding te weinig studiepunten halen, dan krijgen zij van de hogeschool of universiteit het bindend advies om te stoppen. Eén studiepunt is het equivalent van 28 uur studeren. Voor de afronding van een volledig studiejaar moeten doorgaans 60 punten worden gehaald.

Normen voor het bindend studieadvies (bsa) verschillen per hogeschool en universiteit. Uit analyse van de resultaten van EW’s Beste studies blijkt dat voor slechts 5 procent van alle bacheloropleidingen alle 60 punten moeten worden gehaald in het eerste collegejaar. De gemiddelde bsa-norm aan hogescholen is 49 punten en aan universiteiten 45 punten. De doorsnee-academicus mag in het eerste jaar nu dus al vijftien maal 28 uur vertraging oplopen.

Studenten hebben nogal eens blinde vlek voor de lange termijn

Die coulance is het kabinet nog niet groot genoeg. In het regeerakkoord staat dat studenten die in het eerste jaar de bsa-norm niet halen, de kans krijgen om in het tweede jaar de puntennorm alsnog te halen. Alleen bij evident onvoldoende studievoortgang behoudt de instelling de mogelijkheid om een bindend studieadvies af te geven aan het einde van het eerste jaar. De druk om voldoende punten te halen, zou te veel stress opleveren.

Informatie voor studiekiezers

  • Vergelijk 2.273 opleidingen
  • Bekijk bsa-norm per opleiding

> Naar EW Beste studies 2022

In studentensteden klinkt straks natuurlijk een zucht van verlichting. Zodra studenten – met nogal eens een blinde vlek voor de lange termijn – niet meer alle punten hoeven te halen, zullen ze massaal vervelende vakken uitstellen tot het volgende collegejaar.

De kans op stress verderop in de studie zal door de ophoping van studielast eerder toe- dan afnemen.

Het bsa is er in eerste plaats voor de studenten zelf: om op tijd te kunnen ingrijpen als zij een studie niet aankunnen. Maar van de studenten mag ook een minimale inzet worden verwacht. Per persoon krijgen zij daarvoor nu al 8.800 euro belastinggeld per jaar. En daar komt vanaf komend jaar een basisbeurs bovenop.

Nog meer drempels wegnemen funest voor kwaliteit van onderwijs

Wat betreft de prestatiedruk is het aannemelijker dat die wordt veroorzaakt doordat studenten ongeschikt zijn voor een bachelor- of masteropleiding dan dat de lat te hoog ligt.

Door nog meer barrières weg te nemen zoals het bsa zal de instroom in het hoger onderwijs nog meer toenemen. Dat is funest voor de kwaliteit van het onderwijs. Zonder drempels zal het belachelijke idee blijven overheersen dat iedere jongere op zijn minst een hbo-diploma moet halen en zal het mbo nooit een gelijkwaardig alternatief zijn.