Nederlandse media zijn geobsedeerd door progressieve jeugd

18 augustus 2021Leestijd: 4 minuten
Klimaatactivist Greta Thunberg - ANP

Sla een beetje krant open tegenwoordig en elke kwestie wordt gereduceerd tot pubers met spandoeken, schrijft Constanteyn Roelofs. Ook politieke partijen hebben massaal ingezet op de ideologie van forever young. Kinderlijk naïef.

Tijdens een van de vele strubbelingen om de macht in het oude Rome bedacht een stel oproerkraaiers een list: tijdens een drukbezochte wagenrace stuurden ze een stel kinderen de baan op die met spandoeken en leuzen schreeuwden om regime change.

Constanteyn RoelofsWekelijks verkent historicus Constanteyn Roelofs (1989) de tragikomische tegenstrijdigheden in economie en maatschappij.

De gedachte was dat zelfs de Romeinse autoriteiten niet zó wreed waren dat ze op een groep kinderen zouden inhakken. Het plan werkte wonderwel: de autoriteiten grepen niet in tegen deze openlijke demonstratie tegen het regime en het spel was op de wagen.

Voor nieuwe generatie moet het allemaal anders

Het lijkt erop dat de links-progressieve krachten die de Nederlandse media beheersen, deze les bewust of onbewust ter harte hebben genomen. Of het nu gaat om klimaat, migratie of het bestrijden van de ‘racistiese en seksistiese samenleving’, je wordt doodgegooid met Greta’s, Larsen en Rosalies die je vertellen dat het, voor hun generatie, allemaal anders moet.

Sla een beetje krant open tegenwoordig, en elke kwestie wordt gereduceerd tot pubers met spandoeken die jengelen dat ze op school niets leren over de slavernij, dat hun toekomst wordt verpest door vervelende mensen die nog wel barbecuen en heteroseksuelen die het wagen om een auto met een verbrandingsmotor te bezitten. En wie durft er tegen deze kinderen in te gaan? Is het niet geweldig dat we in deze cynische tijden nog geëngageerde jongeren hebben die niet op hun smartphone zitten, maar die ergens voor staan?

Infantilisering van het openbare debat

Wat zit er toch achter deze infantilisering van het openbare debat? De oud-Romeinse truc van dat volwassenen altijd terechte schroom hebben om vol tegen een jongere in te gaan, speelt uiteraard mee, al was het maar omdat het heel erg gevonden wordt om oud en niet meer bij de tijd te zijn. Daarnaast is er natuurlijk de nefaste invloed van de herkauwers van de school voor de journalistiek, die met vertrutting en verdomming het nieuws ‘dichter bij de mensen’ willen brengen.

Ook is de jeugd natuurlijk een groot voorstander van alle linkse plannetjes die gemeengoed zijn onder de mandarijnenkaste van de Nederlandse journalistiek – immers, kinderen hebben nog geen last van verantwoordelijkheden, belastingen en levenservaring, dus die zijn uitermate vatbaar voor dure en naïeve linkse ideologie.

De jonge activist als heilige

Maar misschien schuilt er nog iets diepers onder deze morbide fascinatie voor de jeugd. De grote revolutie van ’68 die de huidige kaste van partijbonzen en omroepbestuurders aan de macht heeft gebracht, was weliswaar een overwinning van de linkse en liberale impulsen over die van de conservatieve bourgeoisie en de restjes van de adel, maar tegelijkertijd ook een ontzettende vernauwing van de linkse en liberale ideologie.

Immers, nadat de studenten hadden ontdekt dat er onder de straatstenen een strand lag, is het principe dat de jeugd de oude mensen moet verjagen, leidend geworden in alle politieke discussies. De jonge activist werd heilig en het omverwerpen van ‘de instituten’ werd tot op zichzelf staand doel verheven. Forever young – de revolutie van ’68 heeft het politieke discours gereduceerd tot het verdedigen van de belangen en de fascinaties van de mensen tussen de 15 en de 25.

Wie wil er als jongere bij een ouderenclub?

Er is alleen een groot probleem. Er zijn te weinig jongeren (we leven immers in een vergrijsde samenleving en de gemiddelde Nederlander is iets van 41,6, dus rijp voor de leesbril) en de jongeren die er zijn, stemmen veel minder, sluiten geen krantenabonnementen af en kijken liever TikTok dan televisie. Het leidt tot een grappige institutionele zelfhaat waarin linkse vijftigers met bloemetjeshemden en snelle brillen die de kranten, linkse partijen en omroepen leiden, voortdurend op zoek zijn naar jongeren die ze vertellen dat ze toch echt fout en verkeerd zitten op het gebied van gender en klimaat. Maar de jongeren voelen feilloos aan dat dat toch wel een beetje sneu is.

Wie wil er nou als jongere bij een club zitten waar ze mensen tegenkomen die lijken op hun ouders? Hou op zeg. De PvdA en GroenLinks hebben massaal ingezet op de ideologie van forever young en hebben nu samen nog geen twintig zetels. Kranten als NRC en de Volkskrant zijn weliswaar zeer begaan met de jeugd uit de grote stad, maar ook geen schim meer van hun vroegere zelf. Nee, met die obsessie met de progressieve jeugd schieten de instituten in Nederland zichzelf behoorlijk in de voet, en dat is bijna kinderlijk naïef.