Gehoorzamen agenten Allah of de rechtsstaat?

19 mei 2017Leestijd: 4 minuten
Een politieagente met hoofddoek. Foto: EPA

De diversiteitspolitie duikt overal op en negeert de collectieve wijsheid. Dat overheidsorganisaties een weerspiegeling van de samenleving moeten zijn, staat buiten kijf. Maar als onder het mom van diversiteit de culturele of religieuze voorschriften van een bepaalde groep aan een overheidsorganisatie worden opgelegd, dan is de diversiteitspolitie aan het werk.

Het Algemeen Dagblad meldde dat de Amsterdamse politie overweegt om de hoofddoek als onderdeel van het politie-uniform toe te laten. Zo hoopt de leiding meer allochtone agenten te werven, aldus het AD. Het kan niet waar zijn! De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg bevestigde het bericht: ‘Wij hebben het erover. Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dit een maatregel die effect kan hebben.’ Aalbersberg maakt twee denkfouten, om het heel zacht uit te drukken.

Politiechef verwart Nederland met bananenrepubliek

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

De eerste fout heeft betrekking op de bevoegdheid van Aalbersberg. De politiechef van Amsterdam, de burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie van Amsterdam of de gemeenteraad van Amsterdam zijn niet bevoegd om het uniform van de Nationale Politie te wijzigen of te ontwerpen. Net zomin als een generaal in Maastricht bevoegd is om het legeruniform te wijzigen, of een voorzitter van een rechtbank of een hof bevoegd is om de kledingvoorschriften voor rechters, griffiers of advocaten te wijzigen. Het is opmerkelijk dat een politiechef zijn bevoegdheden niet kent en Nederland verwart met een bananenrepubliek waar een politiechef ongetwijfeld de nationale uniformen mag ontwerpen.

De tweede fout van de Amsterdamse politiechef betreft zijn aanname dat door het toelaten van de hoofddoek meer allochtonen bij de politie gaan werken. Als die aanname klopt, wat nog maar zeer de vraag is, dan is het probleem van diversiteit niet opgelost. Diversiteit betekent dat de politie van een stad als Amsterdam de bevolking van de stad moet weerspiegelen. Bestaat de Amsterdamse allochtonenwereld alleen maar uit vrouwen met een hoofddoek? En al die moslima’s die geen hoofddoek dragen dan? Of al die Surinaamse Amsterdammers en nog tientallen andere groepen? Deze maatregel vergemakkelijkt slechts het toetreden van orthodoxe moslims tot de politie.

Neutraliteit uit zich in kleding en taal

De neutraliteit van een aantal staatsorganen uit zich in werkkleding en taalgebruik. Rechters, officieren van justitie, medewerkers van de brandweer, leger of politie moeten in hun verschijning de neutraliteit van de staat uitstralen. Maar ze zijn in hun hoofd toch niet neutraal? Neutraliteit gaat niet over wat deze ambtenaren denken, maar over hoe ze verschijnen en wat ze doen. De kledingvoorschriften voorkomen de schijn van partijdigheid. Juist deze ambtenaren, belast met het beslechten van conflicten of met hulpverlening, moeten in hun uiterlijke verschijning garant staan voor de neutraliteit van de staat.

Wie een keppeltje, een hoofddoek of een ander ideologisch symbool draagt, is niet meer neutraal, maar partijdig. Wie een hoofddoek draagt, getuigt van respect voor de wetten van de islam (de sharia) inzake de kledingvoorschriften voor vrouwen. Dat is nou net een controversieel punt: er zijn genoeg moslima’s in en buiten Nederland die het dragen van een hoofddoek niet als een religieus gebod zien. Maar de Amsterdamse politiechef beslecht per ongeluk een theologische strijd in de islamitische wereld: het dragen van een hoofddoek als een islamitisch gebod. Hij kan nu in Saudi-Arabië of Iran een onderscheiding krijgen voor de erkenning van de hijab. Aan wie moeten politieagenten gehoorzamen: aan de wet van Allah of aan de neutrale rechtsstaat?

Advies van Elatik

Natuurlijk worstelen velen met de vraag waarom de Amsterdamse politiechef met zo’n onnozel voorstel komt. Aalbersberg wordt op het gebied van diversiteit geadviseerd door, jawel, voormalig PvdA-politica Fatima Elatik, die zelf ook een hoofddoek draagt. Zij is directeur diversiteit. Eigenlijk wil ze een diversiteitspolitie binnen de Nationale Politie. De Amsterdamse politiechef is zeer onder de indruk van haar diversiteitskwaliteiten: ‘Ze kan haarfijn uitleggen waar de echte spanning zit. Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver. Fatima houdt mij scherp.’ Daarvoor betaalt de Amsterdamse politie 12.000 euro per maand aan Elatik. Wat een waanzin!

Elatik is niet een gerespecteerd bestuurder. Zij is een PvdA’er uit het tijdperk waarin de twee leiders van de politieke partij DENK nog in de PvdA zaten. Zij is het prototype van een praatjesmaker zonder kennis of wetenschappelijke kwalificatie. De Amsterdamse politiechef kon gratis en voor niks hoogleraar Paul Cliteur (auteur van tientallen boeken en artikelen) advies vragen. Cliteur heeft in zijn oeuvre alle argumenten voor en tegen in deze kwestie op een evenwichtige wijze geanalyseerd. Daarnaast kon Aalbersberg nog bij andere gezaghebbende juristen advies inwinnen.

Het is onbegrijpelijk hoe sommigen bij de politie met belastinggeld smijten, terwijl ze nee verkopen aan gewone hardwerkende agenten die weleens een opleiding willen volgen. Nu begrijpen we beter waar het politiegeld naartoe gaat. Een sobere omgang met belastinggeld is de politietop kennelijk vreemd.

Een hoofddoek bij de politie is geen teken van diversiteit, maar van islamisering van de politiemacht.

De politie is de gewapende hoeder van de rechtsstaat, een neutrale staat.