Mevrouw Kaag, wees open over de Wet voltooid leven

05 september 2021Leestijd: 2 minuten
Sigrid Kaag. Foto: AP.

De kiezel in de schoen van de formatie is de (on)mogelijke Wet voltooid leven, die na een advies van de Raad van State al negen maanden in de lade van de D66-Tweede Kamerfractie ligt. Tot de indiening ervan blijft dit wetsvoorstel geheim voor de samenleving, terwijl het wel de complete formatie blijkt te blokkeren. Liesbeth van den Berg vraagt D66-leider Sigrid Kaag: is dit uw visie op democratie?

Mevrouw Sigrid Kaag, het zou u als leider van D66 sieren als u het wetsvoorstel voltooid leven inclusief het advies van de Raad van State open op de formatietafel legt. Dan blijkt vanzelf waar de schoen wringt. Dit wetsvoorstel heeft dusdanig veel correcties nodig dat indiening van de wet in deze vorm schier onmogelijk is.

Sta open voor de alternatieve en veel humanere route

Liesbeth van den Berg is VVD-lid sinds 2003 en vanaf 2009 lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Ze werkte bij de gemeente Amsterdam (Noord) als hoofd Financiën en Juridische Zaken.

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Wat je niet kunt meten – de  wisselende wens tot het beëindigen van leven – kun je niet wettelijk regelen. Merkwaardig dat u dit argument in een partij vol met juristen niet wil horen. Sta open voor de alternatieve en veel humanere route: die van het herschrijven van de euthanasiewet, die na twintig jaar nodig aan herziening toe is.

Euthanasie hoort niet langer thuis in het Wetboek van Strafrecht, maar dient een vorm van medisch handelen te worden. Arts en patiënt kunnen dan in goed overleg samen bepalen wanneer het leven eindig is.

Samenleving kent grotere vraagstukken dan een voltooid-levenwet

Lees ook het commentaar van Gertjan van Schoonhoven: D66 staat weer wat eenzamer in de ‘voltooid leven’-kwestiePia Dijkstra

Mevrouw Kaag, toon leiderschap, leg de kaarten op tafel, want de moderne samenleving kent grotere vraagstukken (arbeidsmarktbeleid, woningbouw, klimaat, zorg en internationale veiligheid) dan een voltooid-levenwet voor de elite die toch wel een weg vindt om de laatste levensfase zelf te regelen. Leg dit wetsvoorstel op tafel of haal hem van tafel, maar stop met dit laffe – ik weet wat jij niet weet – spelletje.