JOVD: Tijd voor een rationeel klimaatbeleid!

15 juni 2020Leestijd: 3 minuten
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). Foto: ANP.

Het kabinet moet zo snel mogelijk afscheid nemen van subsidie voor biomassacentrales, schrijven voorzitter Rick Oudshoorn en bestuurslid Wilbert Frieling van VVD-jongerenorganisatie JOVD. VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes moet ‘zich niet blindstaren op een papieren doelstelling, terwijl het landschap en de organismen daarbinnen in een rap tempo verpulveren’.

Het debat in de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord en daaruit voortvloeiende maatregelen voor CO2-reductie, begint weer op gang te komen. De Tweede Kamer uitte recent kritiek op minister Eric Wiebes die wil vasthouden aan de subsidies voor de bouw van nieuwe biomassacentrales. Met als reden dat we biomassa voorlopig nodig hebben om de klimaatdoelen te halen.

Deze bijdrage is ingezonden door Rick Oudshoorn (landelijk voorzitter JOVD) en Wilbert Frieling (bestuurslid JOVD).

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Elsevier Weekblad.

De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, verbaast zich over de kortzichtigheid van de Klimaatminister. De JOVD vindt dat het klimaatbeleid alleen is gebaat bij langetermijnoplossingen en dat er niet grootschalig moet worden geïnvesteerd in technieken die slecht zijn voor de leefbaarheid.

Biomassa gezien als belangrijke brandstof om klimaatdoel te halen

In het gesloten Klimaatakkoord wordt biomassa gezien als een belangrijke brandstof om het doel van de 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Maar de twijfels worden steeds groter. In de politiek, maar ook in de samenleving. Zo werd biomassa altijd verdedigd met het feit dat alleen afval wordt verbrand, bijvoorbeeld afkomstig uit oude pallets en meubelen. Klinkt goed, maar het blijft niet alleen bij afval.

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zo worden bijvoorbeeld ook op grote schaal bomen gekapt om de centrales van brandstof te voorzien. Dit resulteert op termijn in een flinke aantasting van de leefbaarheid en biodiversiteit van het landschap. Tevens is uit onderzoek gebleken dat bij het gebruik van biomassa meer stikstof en andere schadelijke stoffen vrijkomen dan bij het gebruik van moderne kolen- of gascentrales. De JOVD is verbijsterd dat de overheid zo grootschalig inzet op deze techniek, terwijl dit resulteert in een enorme kaalslag van het landschap en een aantasting van de leefbaarheid. Daar komt nog bij dat de samenleving wordt opgezadeld met enorme kosten vanwege de subsidies die het stoken van biomassa economisch rendabel moeten maken.

Meer over dit onderwerp: Wees terughoudend met verstoken biomassa

Waarom blijft de minister dan stug vasthouden aan biomassa? Dit heeft zoals eerder gezegd te maken met het feit dat biomassa een sleutelpositie inneemt in het Klimaatakkoord, maar er zit ook een boekhoudkundig trucje achter. Op papier is op nationaal en Europees niveau afgesproken dat biomassa klimaatneutraal is. Dit wordt beargumenteerd aan de hand van dat voor elke boom die wordt verbrand, een nieuwe boom wordt geplant.

Dit klopt tot op zekere hoogte, wanneer je de vergelijking maakt met de traditionele fossiele brandstoffen die na een proces van duizenden jaren hernieuwen, terwijl het bij een boom een kwestie is van jaren. Maar gezien het feit dat biomassa een sleutelpositie heeft in de CO2-reductie, moeten in een enorm tempo bomen worden gekapt en verbrand. Tegen een kaalslag in zo’n hoog tempo kun je niet op planten. Je kunt dus beter spreken van bomencentrales dan van biomassacentrales, aldus de JOVD.

Minister Wiebes moet zich niet blindstaren op papieren doelstelling

Lees ook deze column van Simon Rozendaal

Hout duurzaam? Expert: joh, mijn naam is haas

De JOVD is van mening dat de Klimaatminister zich niet moet blindstaren op een papieren doelstelling, terwijl het landschap en de organismen daarbinnen in een rap tempo verpulveren. Want geen andere techniek dan biomassa heeft zo’n ingrijpend effect op het landschap en de leefbaarheid daarvan. Nederland is een klein, dichtbevolkt land en we moeten zuinig zijn met de grond die we hebben. De JOVD pleit daarom voor de heropening van het debat over kernenergie. Een manier van energieopwekking die echt duurzaam is, die het landschap in stand houdt en een significante bijdrage levert aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het klimaat is namelijk alleen gebaat bij langetermijnoplossingen die werken voor iedereen. Het is tijd voor een rationeel klimaatbeleid!