Liever een goede school zonder innovatieve poespas

17 januari 2020Leestijd: 2 minuten

Scholen experimenteren steeds meer met innovatieve onderwijsconcepten. Maar uit resultaten van het onderzoek Beste scholen 2020 blijkt geenszins dat scholen met een vernieuwende onderwijsvisie beter presteren dan reguliere scholen. Verstandige schoolkiezers laten zich niet inpalmen door leuke extraatjes, maar kijken eerst naar de onderwijsresultaten.

Kies een school, begin met de feiten. Lees meer en vergelijk 3.056 scholen

Middelbare scholen lokken leerlingen – en het geld dat zij opleveren – met boekloze schoolvakken, iPads en schoolreisjes naar China. Al die initiatieven maken school vast leuker, niet per se beter. In het ergste geval leidt het leraren af van hun kerntaak: goed onderwijs geven. Beste scholen 2020 vergelijkt scholen met vmbo, havo en vwo in de eerste plaats op geleverde prestaties.

Inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs constateerden eerder al dat scholen niet altijd verantwoord innoveren en dat de bedenkers doorgaans geen idee hebben of een vernieuwing ook een verbetering is. Toch krijgen scholen de komende jaren meer vrijheid bij de invulling van het lesprogramma – het curriculum – en daardoor zal eerder meer dan minder worden geëxperimenteerd.

Basiskwaliteit van  het onderwijs

Het is de kunst voor ouders die in de komende maanden een school voor hun kind moeten kiezen om door wervende praatjes tijdens open dagen heen te prikken en eerst eens goed te kijken naar de basiskwaliteit van het onderwijs, hoezeer hun kroost in groep acht ook staat te springen voor scholen die graffiti-lessen en lekker weinig huiswerk beloven.

Sinds 2001 ondersteunt EW schoolkiezers met nuchtere informatie over onderwijsresultaten. Scholen krijgen per schoolsoort ofwel ‘afdeling’ (vwo, havo, vmbo-gt, vmbo-k en vmbo-b) een oordeel: onvoldoende, voldoende, goed of superschool.

Dit zijn de superscholen van 2020

Beste scholen is geen ranglijst, winnaars zijn er wel. Dit jaar mogen 39 afdelingen zich ‘superschool’ noemen. Verwar superscholen overigens niet met ‘excellente scholen’ waarvoor scholen die zich met een bepaald excellentieprofiel willen onderscheiden zich zélf aanmelden bij de Onderwijsinspectie.

Beste scholen 2020

Lees ook de uitgebreide toelichting bij het onderzoek Beste scholen 2020: klik hier

 

Lees verder: ‘Ongelukkig moment om de middenschool nieuw leven in te blazen’

Op superscholen slagen leraren erin om naar verhouding veel leerlingen zonder vertraging te laten doorstromen naar het eindexamenjaar en hun diploma te halen, met bovendien hoge examencijfers, en minstens op het niveau van het basisschooladvies. Twee scholen vallen dit jaar extra op omdat zij met drie schoolsoorten bij de beste horen: dat zijn de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen en de rooms-katholieke school Metameer Jenaplan in Boxmeer.

Op de website van Beste scholen 2020 is het mogelijk om 3.056 afdelingen met elkaar te vergelijken. Naast 39 superscholen zijn er 608 afdelingen die ‘goed’ scoren, 1.497 afdelingen krijgen een ‘voldoende’ en 309 afdelingen krijgen een ‘onvoldoende’. Naast harde onderwijsresultaten is ook informatie te vinden over excellente scholen, levensovertuiging, onderwijsvisie, tweetalig onderwijs, mogelijkheden om taalcertificaten te halen en aanwezigheid van een gymnasium of technasium.