Toelichting bij de scores

14 november 2018Leestijd: 2 minuten
Foto: Martin Brosy

Het aantal sterren geeft aan hoe stabiel de financiële positie van een ziekenhuis is.

Een ziekenhuis kan maximaal 3 sterren scoren voor de korte, en maximaal 3 sterren voor de lange termijn. Op basis van de twee scores samen is de eindscore bepaald: de maximale eindscore is 4 sterren, als het ziekenhuis zowel voor de korte als de lange termijn 3 sterren krijgt. Bij bijvoorbeeld 3 sterren voor de korte termijn en 2 sterren voor de lange termijn, is de eindscore 3 sterren. En zo verder. Heeft een ziekenhuis 3 of 4 sterren als eindscore, dan is de financiële situatie stabiel.

Financiën doorgelicht

De financiële stabiliteit van ziekenhuizen is berekend op basis van vijf indicatoren die gangbaar zijn om de financiële situatie van zorginstellingen in kaart te brengen.

Vier indicatoren markeren de financiële positie op korte termijn. De eerste is het bedrijfsresultaat. De tweede is de ebitda-marge. Ebitda is de winst van het ziekenhuis voordat rente en afschrijvingen eraf zijn. De marge laat zien hoe groot deze post is als percentage van de omzet. De derde indicator is hoe vaak de rentelasten kunnen worden betaald met de opbrengsten. De vierde is de verhouding tussen schuld en ebitda. De vijfde indicator is de prognose voor de lange termijn: de solvabiliteit, of de verhouding tussen eigen vermogen en totale balans.

Voor elk van de indicatoren krijgt het ziekenhuis punten. Nul als het ziekenhuis onder de minimumnorm presteert, één punt als het tussen de minimumnorm en de aanbevolen norm blijft, twee punten als het boven de aanbevolen norm komt. Op basis van deze punten wordt een score toegekend aan de financiële positie op korte en op lange termijn. Deze tellen beide even zwaar mee in de eindscore. Zie voor gedetailleerde uitleg van normering en berekening de ‘Toelichting Beste ziekenhuizen 2018’ op elsevierweekblad.nl/besteziekenhuizen.

Onderscheid tussen de korte en lange termijn voorkomt dat ziekenhuizen direct worden afgestraft voor een eenmalige investering. Als een ziekenhuis bijvoorbeeld een groot bedrag steekt in nieuwbouw kan dat leiden tot een relatief laag bedrijfsresultaat. Dat wil nog niet zeggen dat de financiële situatie op de lange termijn (solvabiliteit) reden geeft tot zorg.

De financiële indicatoren zijn berekend met gegevens uit de jaarrekeningen over 2017. Vier ziekenhuizen hadden eind oktober van dit jaar nog geen jaarverslag gepubliceerd. Van die vier zijn er twee, het Westfries Gasthuis en het Waterlandziekenhuis, inmiddels gefuseerd. De andere twee zijn het MC Slotervaart en het Ziekenhuis Amstelland.