De Nederlandsche Bank wil uw spaargeld afpakken voor verduurzaming

23 april 2024Leestijd: 2 minuten
Foto: Gerard Til/HH/ANP

De Nederlandsche Bank wil dat burgers worden verplicht om hun spaargeld in verduurzaming van hun huis te steken. Idioot. De overheid moet zich helemaal niet bemoeien met wat burgers doen met hun eigen geld, schrijft René van Rijckevorsel.

‘Geachte heer Van Rijckevorsel, Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat u recent eigenaar bent geworden van een woning uit bouwjaar 1953 met energielabel F. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat u over 31.000 euro eigen vermogen beschikt. Bijgaand vindt u een voorstel hoe u dat geld kunt aanwenden om het energielabel van uw nieuwe woning te verbeteren naar C. Binnen vier weken na dagtekening van dit schrijven neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om met u het verduurzamingstraject vast te stellen. Hoogachtend.’

Fictie? Binnenkort wellicht niet meer. Als het aan De Nederlandsche Bank (DNB) ligt, moeten huizenkopers worden verplicht tot het verduurzamen van hun woning.

Dat bepleit de toezichthouder in een rapport over verduurzaming na de energiecrisis dat maandag 22 april is gepresenteerd.

De verduurzamingsplicht moet worden ingevoerd als de vergroening van Nederlandse huizen niet snel genoeg gaat. En dat gaat ze niet.

DNB moet zorgen voor stabiele prijzen

Plicht? Verduurzaming? Waar bemoeit DNB zich mee? DNB moet zorgen voor stabiele prijzen, een schokbestendig financieel stelsel, goed werkend betalingsverkeer en betrouwbare financiële instellingen. Punt.

DNB is niet in het leven geroepen om burgers op te dragen om hun huis te voorzien van HR+++glas, zonnepanelen en spouwmuurisolatie (maar pas nadat na kostbaar onderzoek is bewezen dat zich geen verdwaalde vleermuis in die loze ruimte bevindt).

Ecosocialisme kent geen schaamte meer

Een overheid en daaraan gerelateerde instanties die gaan bepalen hoe we ons spaargeld moeten uitgeven – het ecosocialisme kent geen enkele schaamte meer. De burger zal zo alleen maar meer onbegrip krijgen voor de overheid.

Moet ik mijn zuur verdiende centen opofferen om de opwarming van de aarde met 0,000036 graden te verlagen?

In Nederland is er bovendien al een financiële prikkel die dwingt om te verduurzamen. Door allerlei belastingen en het dichtgooien van Groningen zijn de energieprijzen al zo exorbitant hoog, dat je als je een beetje slim bent allang dubbel glas hebt laten plaatsen.

Dwang van DNB is nergens voor nodig.

Financiële prikkels

Alsof het zo was afgesproken, kwam daags na het rapport van DNB het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met het onderzoek Tussen duurzaam denken en duurzaam doen. Driekwart van de Nederlanders zegt erg bezorgd te zijn om het klimaat en het belang en de urgentie van klimaatmaatregelen in te zien.

 

En toch ondernemen ze weinig actie. ‘De bezorgdheid leidt dus niet tot daadwerkelijk duurzaam gedrag en een aanpassing van de levensstijl,’ aldus het SCP. Waardoor mensen zich wel laten leiden, zijn financiële prikkels. ‘De rol daarvan is veel groter dan waarden, overtuigingen of sociale normen.’