Rutte: sorry, ik ben weer de optimist

08 februari 2019Leestijd: 2 minuten
Persconferentie minister-president

De politici aan het Binnenhof zullen elkaar nog flink bevechten over het klimaat, want de verkiezingen van Provinciale Staten komen eraan. Maar daarna is alles pais en vree.

Zo ziet premier Mark Rutte (VVD) het. Eigenlijk zei hij na de ministerraad ronduit dat al dat gekibbel in de verkiezingscampagne slechts voor de bühne is.

De premier: ‘Het zal er de komende weken nog stevig aan toegaan, in de debatten voor de verkiezingen, en als 13 maart de doorrekeningen door de planbureaus van het ontwerp-klimaatakkoord komen, zal het helemaal heet worden. Maar in april, in mei zal er veel steun komen.’

Het klimaatdebat had volgens Rutte getoond dat er eensgezindheid was over de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen en over een CO2-heffing, maar nog niet over de vorm van die heffing. ‘En er was consensus dat de mensen het moeten kunnen meemaken,’ zei Rutte na de ministerraad. ‘Dan denk ik – sorry daar ben ik weer, de optimist – daar moet toch uit te komen zijn.’

Lees het commentaar van Arendo Joustra over de klimaatspijbelaars

Afbeeldingsresultaat voor arendo joustra

Praten met de scholieren

Komende week gaan hij en Klimaatminister Eric Wiebes (VVD) in gesprek met de initiatiefnemers van de scholierendemonstratie. ‘Buiten schooltijd’ en ‘aangemoedigd door een tweet van D66-fractieleider Rob Jetten.’

Even terughoudend was hij over het nieuws van RTL Nieuws en GeenStijl dat toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en huidig AIVD-baas Dick Schoof (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) zich zou hebben bemoeid met het onafhankelijke MH17-onderzoek. ‘Ik heb begrepen dat de onderzoekers nog altijd achter de conclusies staan.’

Nederland gaat Sea Watch 3 controleren

Gevraagd naar het sluimerende conflict met Italië over de onder Nederlandse vlag varende Sea Watch 3 meldde Rutte dat volgende week inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport het schip gaan controleren. De Sea Watch 3 is een plezierjacht, maar wordt ingezet voor de smokkel van migranten. Dat zou in strijd zijn met de vergunning.

Het schip ligt met voor de kust van Libië opgepikte migranten voor anker in de haven van Catania. Nederland faciliteert de mensensmokkel, zegt Italië.

Italië moet het asielsysteem toepassen

‘Het Europees asielsysteem werkt zo dat Italië de registratie moet doen en moet zorgen dat de mensen die niets te zoeken hebben in Europa, weggaan en de mensen die wel recht hebben op asiel, op een fatsoenlijke manier over Europa worden verdeeld. Zolang het systeem zo niet werkt, wil Nederland geen mensen meer opnemen, met of zonder Nederlandse vlag,’ zei Rutte.

Over de geruchtmakende opmerking van de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk – dat er een speciale plek in de hel is voor Brexiteers – zweeg de premier. Over de Brexit had de ministerraad vrijdag trouwens andermaal vergaderd. De bal blijft volgens Rutte richting ravijn rollen.