D66 en GroenLinks voeren feitenvrije politiek over immigratie

01 maart 2017Leestijd: 4 minuten
Pechtold en Klaver bij Rutte - bron:ANP

D66 en GroenLinks voeren een feitenvrije politiek omtrent immigratie. Maar, hoewel ze zich dat niet realiseren, zijn de idealen van D66 en GroenLinks zijn juist niet verenigbaar met de onbegrensde immigratie, schrijft Afshin Ellian.

Voor politieke debatten bestaan geen onpartijdige videoscheidsrechters. Zo riep RTL D66-leider Alexander Pechtold uit als winnaar van het premiersdebat zonder de echte premierskandidaten.

Velen vonden dat Buma, de lijsttrekker van het CDA, de winnaar was. Maar hij werd als de grootste verliezer aangekondigd. Ik denk niet dat dit de uitslag van de verkiezingen op 15 maart zal zijn. Dat is echter de wens van links. Wel voert Buma een te agressieve campagne, en dat kan hem stemmen kosten. Hij gedraagt zich als een straatvechter.

Feitenvrije politiek

Vaak wordt liberaal-conservatieve politici verweten dat ze een feitenvrije campagne voeren. Vooral GroenLinks was dol op de uitdrukking ‘feitenvrije politiek’. Gelukkig bestaat er in ieder geval één medium, namelijk weekblad Elsevier, dat buitengewoon gespecialiseerd is in feiten. Deze week publiceert Elsevier een aantal explosieve cijfers over de werkelijkheid: ‘Nederland wordt voller, armer en islamitischer’.

D66 en GroenLinks verdedigen de facto de politiek zonder grenzen, een land zonder grenzen. Maar uit het onderzoek van Elsevier blijkt nu wat de gevolgen van dit beleid kunnen zijn: als partijen zoals D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Beide partijen behoren ook nog tot de club van milieufanaten. Dan moeten ze toch tegen deze explosieve onnatuurlijke groei van de bevolking zijn. Dat zijn ze helaas niet.

Wanneer het immigratiebeleid van D66 en GroenLinks wordt uitgevoerd, zou de immigratie volgens Elsevier  meegroeien met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden van immigranten in Azië en Afrika. Daarmee zou ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Overigens is interessant om op te merken dat volgens de berekeningen van Elsevier, zelfs wanneer nu de immigratie wordt stopgezet, het aantal moslims alsnog zou groeien tot 12 procent van de bevolking in 2060.

Niet geïnteresseerd

D66 en GroenLinks zijn echt niet geïnteresseerd in deze cijfers. Evenmin zijn ze geïnteresseerd in de culturele en religieuze ontwikkelingen van Nederland. Deze ontwikkeling – gelet op huidige werkelijkheid – is niet bevorderlijk voor de rechtsstaat maar ook niet voor het behoud van verdraagzaamheid. En dat is zelfs niet echt gunstig voor het nihilisme van D66. In tegenstelling tot de wereldbeschouwing van D66 is de islam niet leeg. Het is een volle religie met niet te stoppen ambities. Een misvatting heeft ook weleens een komisch karakter.

De letters K en G (zoals g van goal) zijn in het Perzisch door een streepje te scheiden van elkaar. Als je in het Perzisch het streepje boven dat lettertje K wel schrijft, dan wordt het als G uitgesproken. Een paar Nederperzen in mijn omgeving spreken al dan niet opzettelijk de letter K in de naam van Tuhanan Kuzu (de leider van de partij DENK) als G uit. En daarmee transformeert zijn naam in een beledigend woord: niet Kuzu, maar Guzu. Wat een verschil één letter kan maken, wanneer dat lettertje een teken, een streepje toegewezen krijgt. Dat geldt ook voor mensen: mensen met een streepje.

Guzu is in het Perzisch iemand die onnodig veel windjes laat. Ik corrigeer deze lieden die Kuzu als Guzu uitspreken regelmatig. Maar de laatste keer dat ik deze onfatsoenlijke uitdrukking probeerde te corrigeren, lukte het mij niet. En dat had betrekking op de uitspraak van de heer Kuzu aangaande de behandeling van allochtonen in de medische wereld: ‘Deze artsen hebben meegemaakt dat bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker er sneller uit wordt getrokken dan bij mensen zonder deze achtergrond.’ De Nederperzen waren goed boos op Kuzu, op de smerige stank van zijn uitspraak.

Maar ze vergissen zich. Wellicht staat Kuzu namelijk voor de toekomst van Nederland. Als het cijfer van Elsevier klopt, en als deze werkelijkheid zich zou voordoen, dan heeft de partij DENK in een arm land met een arme islamitische bevolking zeker nog een politieke toekomst. En omdat Kuzu een geestverwant van de Turkse despoot Recep Tayyip Erdogan is, of lijkt te zijn, zou hij zijn beledigers stevig willen aanpakken. Zie Turkije onder Erdogan.

Dit alles moet toch D66 en GroenLinks te denken geven.

Onverenigbaar met onbegrensde immigratie

De idealen van D66 en GroenLinks zijn juist niet verenigbaar met de onbegrensde immigratie. De explosieve bevolkingsgroei in Afrika is al door verschillende wetenschappers voorspeld. Afrika, maar ook het Midden-Oosten, zullen ook in de komende decennia geen prettige plekken zijn. Dan is het niet onbegrijpelijk dat een serieus deel van de bevolking uit Afrika en het Midden-Oosten naar het welvarende Europa wil verhuizen. Dat is onbetaalbaar, en ook nog een existentiële dreiging voor de rechtsstaat: de verhuizing van een anti-mensenrechtencultuur naar de EU.

De toekomst van immigratie moet het thema van deze verkiezingen zijn. Ik moet het eigenlijk anders stellen: de grenzen van de immigratie naar Europa is het kernthema van deze verkiezingen.

D66 en GroenLinks voeren een feitenvrije politiek omtrent immigratie. Ik raad hen dus aan de zorgwekkende analyse en cijfers van weekblad Elsevier te lezen.