De Turkse tiran heeft het Nederlandse volk weten te verenigen

13 maart 2017Leestijd: 4 minuten
Het is Erdogan afgelopen weekend gelukt om het Nederlandse volk - in verkiezingstijd - te verenigen - Foto: AFP

Op 11 maart 2017 wist de Turkse president Recep Tayyip Erdogan van Nederland een verenigde natie te maken, terwijl hij in zijn eigen land alleen maar verdeeldheid en oorlog teweegbrengt. Die nationale eensgezindheid gold voor alle politieke partijen, schrijft Afshin Ellian.

Alleen de Turkse politieke beweging DENK plaatste zich daarbuiten. Zij was immers niet bereid zich te scharen achter het kabinetsbesluit om het landingsrecht van een Turkse minister in te trekken. Dat roept de vraag op of DENK wel deel uitmaakt van deze natie. DENK riep zelfs de in Rotterdam protesterende Erdogan-Turken niet op om naar huis te gaan en gehoor te geven aan het noodbevel van de Rotterdamse burgemeester.

Geoliede machine

Het kabinet voerde het besluit over de weigering de Turkse minister van Familiezaken in Nederland toe te laten op excellente wijze uit. Deze casus zou weleens in het handboek crisisbestrijding terecht kunnen komen. Er waren twee leiders op verschillende niveaus: premier Mark Rutte coördineerde de landelijke acties, burgemeester Ahmed Aboutaleb deed dat in zijn stad Rotterdam. De Nederlandse staat in zijn geheel functioneerde als een geoliede machine.

Erdogan heeft Nederland behoorlijk onderschat. Maar hij onderschat anderen vaak. Hieronder probeer ik een idee te geven van hoe het kan zijn gegaan. Ik kan daarvoor slechts afgaan op openbare waarnemingen.

Turkije-team

Den Haag zet inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan het werk om de vijandige bewegingen van Turkse geheim agenten in de gaten te houden. Tevens is er rekening mee gehouden dat de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya ons land illegaal binnendringt. Naar alle waarschijnlijkheid is op het ministerie van Buitenlandse Zaken een soort Turkije-team gevormd. De Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee hielden rekening met een aantal mogelijke scenario’s.

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, leidde een operationeel plan met twee doelen: het uiteendrijven van demonstranten, desnoods met beperkte toepassing van geweld, en de omsingeling van de illegaal binnengekomen minister en haar gevolg. Aboutaleb had tevens contact met de consul-generaal van Turkije in Rotterdam. Intussen scandeerden de demonstranten de leuze van de fundamentalistische AK-Parij: ‘Ya Allah’, ‘Bismillah, Allahu Akbar’. Minister Kaya was door de Nederlandse staat al ongewenst verklaard.

Op zijn persconferentie vertelde Aboutaleb dat hij door de Turkse consul-generaal was misleid. Althans, dat hebben de Turkse diplomaten geprobeerd. Ze zeiden tegen Aboutaleb dat er niemand naar Rotterdam zou komen. Ze logen.

Ook riep de consul-generaal van Turkije de aanhang van Erdogan op om naar het consulaat te komen. Zo werd de demonstratie georganiseerd. Aboutaleb: ‘De Turken zouden bovendien verwarring hebben willen zaaien door vanuit Duitsland verschillende colonnes te laten afreizen naar Rotterdam, zodat de Nederlandse politie niet door zou hebben waar de minister zich bevond.’ Maar de Nederlandse diensten bleken zaterdag oppermachtig te zijn.

Verdiende loon

De Nederlandse regering aarzelde geen seconde bij het uitvoeren van haar besluit. De Turkse minister en haar gevolg zijn behoorlijk vernederd. Ik heb geen medelijden met ze. Het is haar verdiende loon. Ten eerste komt zij illegaal ons land binnen. Dat deed zij, omdat zij denkt dat de Nederlandse staat weerloos is. Fout!

Ten tweede maakt zij deel uit van een regime dat systematisch mensenrechten schendt en onschuldige Turken vernedert. Het is te hopen dat de democratische krachten in Turkije inzien hoe een tiranniek regime kwetsbaar kan zijn. Erdogan en zijn bende verkopen sprookjes  over de onbegrensde macht van de Turkse staat. Nederland heeft laten zien dat de reële wereld geen sprookje is.

Regime van Erdogan wordt ons probleem

Vergeet de verkiezingsstrijd, want wat de Nederlandse regering heeft gedaan, is voor ons en voor Europa van principiële betekenis. Het regime van Erdogan is voor Nederland een intern probleem aan het worden. Uit de feiten blijkt immers dat de diplomatieke dienst van Turkije in Nederland samen met andere organisaties de demonstratie tegen de Nederlandse rechtsorde hebben georganiseerd.

Dus, een vreemde mogendheid organiseert een gewelddadige demonstratie tegen het Nederlandse gezag. De diplomatieke dienst van Turkije hitst hooligans op tegen Nederland. Ze onderhouden banden met organisaties die zich willens en wetens keren tegen Nederland. Ze horen hier niet thuis.

Eigenlijk moet de regering veiligheidsdienst AIVD opdracht geven om na te gaan welke in Nederland gevestigde groepen en organisatie de demonstratie in Rotterdam hebben georganiseerd. Daarna moet naar juridische gronden worden gezocht om deze organisaties als een verlengstuk van de effectieve macht van een andere staat te verbieden. De Erdo-Turken hebben alle Turken in Nederland in diskrediet gebracht.

Persoonlijk ben ik nu erg trots op onze regering, op onze politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten en op de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb.

De Turkse tiran heeft het Nederlandse volk verenigd. Natuurlijk maar voor een dagje, omdat de democratie een staat van verdeeldheid is.