Nieuwste product van linkse media is de ‘aaibare vluchteling’

16 oktober 2015Leestijd: 4 minuten
'ANP'

Nadat de zoektocht naar ‘de gematigde islam’ strandde, ontwikkelden vertegenwoordigers van links een nieuw product. Het resultaat is de ‘mooie, goede, aaibare, welkome vluchteling’, die in feite het bewijs vormt dat linkse media streven naar selectie aan de poort.

Ook Wouter Bos is van mening dat een onbegrensd vreemdelingbeleid geen beleid is. De voormalige PvdA-leider schreef ooit deze waarachtige regels: ‘Elke vorm van solidariteit kan alleen maar tot stand komen en in stand blijven door anderen daarvan uit te sluiten. Insluiting en uitsluiting horen bij elkaar. Wie met iedereen solidair is, is uiteindelijk met niemand solidair.’

Deze gedachte is niet door hem uitgevonden, maar wordt wel door hem uitgedragen. Helaas is hij, zoals velen, niet consequent in de gevolgtrekking: een open grens is geen grens.

In werkelijkheid is elke politieke orde een begrensd geheel. Wie deze evidente waarheid ontkent, plaatst zich buiten de politiek, en wellicht zelfs tegen de politiek.

Gematigde islam

De meeste media, vooral de publieke omroep, denken daar anders over. Door de emotionalisering van de werkelijkheid wordt de politiek grenzeloos. En dat is een antipolitieke toestand.

Nog niet zo lang geleden waren de publieke omroep en andere linkse media op zoek naar de gematigde islam. Dat was een product van de linkse media.

De gematigde islam vinden, was simpel. Oneindig veel gesprekken voeren met hen die gematigde moslims werden genoemd. Alsof gematigde christenen een bewijs zijn voor de gematigdheid en juistheid van de christelijke dogma’s.

Succesvol

Nu hebben ze een ander product gevonden. De aandacht is verlegd van de gematigde islam naar de ‘goede vluchteling’, iemand die de herkenbare contouren van de westerse samenleving draagt.

De goede vluchteling lijkt qua uiterlijk en spraakvermogen op de westerling. De goede vluchteling is succesvol, mooi en vooral aaibaar. Je komt goede vluchtelingen overal in de linkse media tegen, waarbij het programma van Jeroen Pauw de kroon spant. De aaibaren zoeken elkaar op.

Meeslepen

We moeten dit niet verwarren met ervaringsdeskundigen die met gezag een politieke, religieuze of organisatorische wantoestand aan de kaak stellen.

Het zijn vooral kinderen van oorlogsontheemden. Zij laten zich, niet altijd bewust, meeslepen in de productmatige presentatie van de goede vluchteling.

Voorheen waren de Meiden van Halal zo’n goed verkopend product in Hilversum. Dit product werd uitgevonden door de linkse media en geconstrueerd als een antwoord op Ayaan Hirsi Ali.

Twijfel

De boodschap was duidelijk: moslima’s hebben geen behoefte aan emancipatie, de regels van de sharia en de hoofddoek zijn al emancipatoir genoeg.

Voor Meiden van Halal (rein) was wel ruimte, voor Meiden van Haram (onrein) niet: zij zouden twijfel zaaien over bestaan van de gematigde islam. Een product heeft een houdbaarheidsdatum, dus is het weer voorbij met de Meiden van Halal.

De mooie vluchtelingen zijn de opvolgers van het product van de gematigde islam. Maar welk bewijs of argument levert de goede, mooie vluchteling voor de discussie rond de migratiecrisis?

Charlie Hebdo

De linkse kerk gelooft dat hun succesverhaal garant staat voor toekomstige succesverhalen van de huidige migranten. Maar niet lang geleden was Shabir Burhani (alias Maiwand al-Afghani) vaak aan het woord in de linkse media.

Hij legde uit waarom de redactie van Charlie Hebdo conform de wetten van de islam werd gedood. Toevallig is ook Al-Afghani kind van een oorlogsontheemde. Er zijn dus lelijke, minder lelijke en mooie kinderen van ontheemden.

Naast aaibare migranten zijn er ook explosieve migranten. Die laatste categorie is een immens veiligheidsvraagstuk aan het worden.

Enkele mooie vluchtelingen mogen niet het argument zijn op basis waarvan het migratiebeleid wordt ingericht. Ze vormen ook geen bewijs, de cijfers spreken immers voor zicht.

Verzorgingsstaat

De vorige immigratiegolf is nog steeds een groot sociaal en economisch probleem. Een substantieel deel van de nieuwkomers uit onder andere Afghanistan, Somalië en Irak zijn rechtstreeks afhankelijk van de sociale verzorgingsstaat.

Ook op het gebied van het islamisme en islamitisch fundamentalisme liet hoogleraar Ruud Koopmans aan de hand van een degelijke studie zien dat een groot deel van de moslims de sharia boven de Grondwet stelt. Ook zijn ze buitengewoon antisemitisch en homofoob.

Welke gevolgen kan deze migratiestroom hebben voor de grondrechten? De goede vluchteling zal ook last kunnen krijgen van nog meer islamitische fundamentalisten.

Onbegrensd

Maar de allerbelangrijkste vraag is hoeveel volksverhuizers onze samenleving aankan. Dat heeft niet alleen met geld te maken, maar ook met de bereidheid van burgers. Ik heb morele problemen met de instrumentele inzet van de goede vluchteling als bewijs en argument voor een onbegrensd vreemdelingenbeleid.

Is de lelijke, onaangepaste vluchteling niet welkom? Als dit waar is, dan is ook de linkse kerk bezig met een selectie aan de poort.

Komedie

Kennelijk kent ook de linkse kerk zijn eigen grenzen voor vluchtelingen. Kom op vrienden, houd toch op met deze waanzinnige komedie, wees consequent en eerlijk.

De aaibare vluchteling is een nieuw product van de linkse media. De aaibaarheidsfactor van een vluchteling mag niet bepalend zijn voor de grenzen van het vreemdelingbeleid.