Helmplicht voor snorscooteraars verstandige stap naar afschaffing

11 december 2013Leestijd: 2 minuten

De vier grootste steden willen een helmplicht voor snorscooterrijders. Via de achterdeur proberen ze zo de snorscooter te verbieden. Dat is een goede zaak: te veel snorscooteraars misbruiken hun vrijheid.

Ruim driekwart van de snorscooteraars rijdt te hard, zegt de Amsterdamse verkeerswethouder Eric Wiebes (VVD). ‘Het zijn snelheidsmaniakken,’ meldt hij in Het Parool.

Samen met zijn collega’s uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft hij het kabinet gevraagd drie maatregelen te nemen: een helmplicht voor snorscooterrijders, snorscooters toestaan op de rijbaan; en de maximumsnelheid verhogen.

Bejaarden

Snorscooters, met blauw kentekenplaatje, moeten nu op het fietspad rijden, mogen maximaal 25 kilometer per uur en een helm is niet verplicht. Ze vormen een Nederlands fenomeen.

De regels ervoor waren bedoeld voor de snorfiets, een Nederlandse fiets met een klein motortje. Zo’n rijwiel werd vooral gebruikt door bejaarden en gehandicapten. Buitenlandse scooterfabrikanten hebben hun producten aangepast aan de snorregels door de snelheid van normale scooters – die maximaal 50 kilometer per uur mogen – te begrenzen.

Ongevallen

Zo werden ze toegelaten op het fietspad en verviel de helmplicht. Dat maakte de snorscooter de laatste tien jaar erg populair. In Amsterdam rijden al 25.000 rond, in 2007 waren dat nog maar 9.000.

Snorscootersrijders veroorzaakten in 2012 in Amsterdam zo veel ongevallen dat 689 mensen naar het ziekenhuis moesten. De ongevallen gebeuren voornamelijk op de fietspaden, die in de grote steden druk en smal zijn.

Nu willen de grootste steden de snorscooters verbannen naar de rijbaan en een helm verplicht stellen. Om de snelheidsverschillen met auto’s niet te groot te laten worden, willen de steden de maximumsnelheid voor snorscooters verhogen.

Afschaffen

Deze drie eisen werden eerder ook aan de reguliere scooter opgelegd. De wethouders willen dus dat de snorscooterrijder dezelfde rechten en plichten krijgt als een scooterrijder. Daarmee wordt de snorscooter feitelijk afgeschaft.

Dat is een goede zaak: snorscooteraars hebben hun kans gehad om zonder helm en veel andere verplichtingen op het fietspad te rijden. Die vrijheid bleken velen niet aan te kunnen.