Niet zeuren privacyridders, opsporing via Facebook is prima!

25 april 2013Leestijd: 2 minuten

Een advies voor potentiële wetsovertreders: doe het niet. Blijf gewoon thuis en je komt ook niet met je boeventronie op Facebook.

Wie weleens op Facebook komt, ziet ze geregeld voorbijkomen: van foto’s van verdachten van benzinediefstal en woninginbraak tot misbruik van honden. Je kunt het zo gek niet verzinnen.

Van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) mag dat niet. Dit college vond in 2011 dat burgers en ondernemers dergelijke foto’s of filmpjes niet mogen publiceren, omdat het de privacy van verdachten zou aantasten.

Trap na

Sindsdien bleef het tamelijk stil. Ook bij Jacob Kohnstamm, de privacyridder van het CBP, die daders en hun eventueel te schenden privacy immer een warmer hart toedraagt dan de slachtoffers. Slachtoffers, van wie de privacy door de daders al lang en breed geschonden is, krijgen zo nog eens een trap na.

Kohnstamm lijkt zich inmiddels te realiseren dat het onbegonnen werk is om de foto’s en filmpjes op de digitale media nog te stoppen. En het CBP is meer een papieren clubje dan een organisatie die echt werkt en ergens werk van maakt.

Eigenrichting

Wie zich nu wel in de discussie mengt – en dat verdient complimenten – is de Haagse korpschef Henk van Essen. In een recent opiniestuk in de AD/Haagsche Courant stelt hij dat een dader zijn recht op privacy kan verliezen: ‘Bijvoorbeeld wanneer je ernstig strafbare feiten pleegt en fors letsel toebrengt aan anderen.’

Hij zegt verder dat de filmpjes natuurlijk niet moeten leiden tot eigenrichting, maar wel tot herkenning, opsporing, aanhouding en vervolging van de verdachten: ‘Die opsporing en aanhouding zijn taken van de politie, die vervolgens ligt bij het Openbaar Ministerie.’ Van Essen ziet het tonen en bekijken van beelden van verdachten als een gezonde vorm van burgerparticipatie.

Boeventronie

Zitten er dan helemaal geen haken en ogen aan? Zeker wel: iemand kan per ongeluk valselijk worden beschuldigd omdat er een verkeerde foto wordt geplaatst. Of opzettelijk, in geval van een persoonlijke vete. Maar dat kan in het niet-digitale leven ook.

Jacob Kohnstamm zei onlangs dat je welhaast als een kluizenaar moet gaan leven, wil je niet in allerlei digitale bestanden opduiken. En dat is een advies voor potentiële wetsovertreders: doe het niet. Blijf gewoon thuis en je komt ook niet met je boeventronie op Facebook.

In de privacymatch tussen Van Essen en Kohnstamm staat het wat mij betreft dus 1-0 voor Van Essen. En dat is goed nieuws voor de brave burgers in dit land.