Fractieleiders achterdochtig: Rijksrecherche zoekt lek in Kamer

10 november 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Een aantal fractieleiders in de Tweede Kamer is gehoord door de Rijksrecherche vanwege een lek uit de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel bekend als ‘commissie stiekem’. Ook werden hun belgegevens vergeleken met die van een NRC-journalist om te kijken of er contact is geweest.

Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Het zou gaan om de affaire rond de 1,8 miljoen belgegevens die aan de Amerikaanse inlichtingendienst NSA werden verstrekt in het kader van terrorismebestrijding, waarover minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken toentertijd onjuiste informatie had verstrekt.

Hij kreeg hiervoor vorig jaar van een groot deel van de oppositie een motie van wantrouwen. Ook zou hij het nagelaten hebben de Kamer erover te informeren.

Geheim

Commissie stiekem zei niets te weten van de verzameling van 1,8 miljoen metadata. Hierna werd er uit de commissie gelekt dat het kabinet de Kamer daar wel degelijk vertrouwelijk over had ingelicht.

Wat er in de commissie wordt besproken, moet echter geheim blijven. Nu blijkt dat fractievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD) daarom namens de commissie aangifte heeft gedaan. De meeste fractievoorzitters van de Tweede Kamer maken deel uit van commissie.

Commissie stiekem is verantwoordelijk voor de parlementaire controle op de geheime aspecten van het beleid rond de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De commissie bespreekt lopende veiligheidszaken en soms ook staatsgeheimen. Lekken uit de commissie kan eindigen in een gevangenisstraf.

Het is niet duidelijk wat het onderzoek van de Rijksrecherche precies heeft opgeleverd. Ook is niet bekend of het onderzoek inmiddels is afgerond.

Geschrokken

‘Bronnen’ melden aan De Telegraaf dat er voldoende aanknopingspunten zijn om te overwegen tot vervolging over te gaan. Deze beslissing ligt nu bij de top van het Openbaar Ministerie, het college van procureurs-generaal. Het college heeft nog niet kunnen reageren.

Fractieleiders reageren geschrokken en achterdochtig op het feit dat hun communicatieverkeer wordt onderzocht: een aantal van hen verklaart er niet op te vertrouwen dat ze in hun eigen werkkamer veilig zijn voor afluisterpraktijken van justitie. Een fractieleider zegt ‘hele vertrouwelijke’ dingen niet in het Kamergebouw te bespreken. Ook zijn ze verbaasd dat de resultaten van het onderzoek zo lang op zich laten wachten.

De vermoedens van de fractieleiders over wie er zou hebben gelekt, zouden bijna allemaal richting PvdA-leider Diederik Samsom gaan. Als wordt vastgesteld dat Samsom inderdaad gelekt heeft, dan zou dat grote gevolgen hebben voor het huidige kabinet.