Sociale asielfabriek: dit krijgen asielzoekers van Nederland

20 oktober 2015Leestijd: 2 minuten

Regeringspartij VVD wil sociale voorzieningen voor asielzoekers versoberen. Maar wat krijgen de asielzoekers en -krijgers eigenlijk precies in Nederland? Elsevier zet het op een rij.

De cijfers wijzen uit dat Europese landen met goede sociale voorzieningen in trek zijn onder asielzoekers. Niet voor niets kiezen veel migranten voor landen als Duitsland, Nederland en Zweden.

Volgens de VVD zijn ze daarmee geen vluchteling meer, maar economische migrant. Niet veiligheid, maar financiële perspectieven lijken hier immers de doorslag te geven. Hoe ruimhartig is Nederland eigenlijk richting vreemdelingen? Weekblad Elsevier zet het deze week op een rij en zocht uit hoe de sociale voorzieningen versoberd zouden kunnen worden.

Twee groepen

Wie een discussie wil voeren over de sociale voorzieningen voor vreemdelingen moet onderscheid maken tussen asielzoekers (zij wachten nog op een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of ze mogen blijven) en vergunninghouders (zij hebben een status  en mogen, al dan niet voorlopig, blijven). Voor de eerste groep zijn de voorzieningen soberder dan voor mensen met een verblijfsvergunning.

Voorzieningen

Bij binnenkomst krijgen asielzoekers alleen bed, bad en brood, maar later in hun procedure hebben ze ook recht op zaken als leefgeld, juridische bijstand, een WA-verzekering en toegang tot basiszorg. Na een half jaar mag een asielzoeker in procedure zelfs werken.
http://www.youtube.com/watch?v=av6nbt3J_-k

Compleet anders wordt het voor vreemdelingen wier asielaanvraag is gehonoreerd. Een (tijdelijke) verblijfsstatus geeft toegang tot sociale voorzieningen die vergelijkbaar zijn met die van een Nederlander. Eenmaal ingeschreven in de gemeentelijke basis­administratie kan de statushouder bijstand (960,83 euro per maand), kinderbijslag (vanaf 191,65 euro per kind per kwartaal) en toeslagen (zoals zorgtoeslag van maximaal 78 euro per maand) aanvragen.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma oppert deze week in Elsevier om het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties aan te passen.

Daarnaast komen twee hoogleraren immigratierecht aan het woord die mogelijkheden schetsen om de voorzieningen voor asielzoekers te versoberen.

Lees hier hoe Nederland de voorzieningen voor asielzoekers zou kunnen versoberen.