Migranten krijgen vaker verblijfsvergunning

08 oktober 2015Leestijd: 2 minuten
'AFP'

Migranten komen niet alleen in grotere getale naar Nederland, ze blijven ook langer. Asielzoekers krijgen vaker een verblijfsvergunning dan vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die De Telegraaf heeft ingezien. Van alle migranten die naar Nederland komen, krijgt 70 procent een directe verblijfsvergunning. Dat betekent een stijging van 5 procent ten opzichte van 2014.

Twee jaar geleden lag het percentage verblijfsvergunningen een stuk lager; 47 procent van de asielzoekers mocht toen definitief blijven.

Europese verschillen

Nederland is een stuk ruimhartiger met het geven van verblijfsvergunningen ten opzichte van andere Europese landen.

Dat constateerde Elsevier twee maanden geleden toen zij het percentage goedgekeurde asielaanvragen vergeleken met die van Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Kansloze procedure

De asielzoekers die in Nederland bij voorbaat al niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, gaan in sommige gevallen toch een asielprocedure aan.

In Lelystad worden veel Albanezen gehuisvest die geen kans op een verblijfsvergunning maken. Dat komt omdat zij even goed asiel aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die stuurt hen naar een opvang, waar ze mogen blijven zo lang de asielprocedure loopt.

Bij een normale gang van zaken duurt dat zestien dagen. Bij weigering van de aanvraag mogen de asielzoekers nog vier weken in het asielzoekerscentrum blijven om zich voor te bereiden op het vertrek. Als dit niet lukt mogen de ze twaalf weken extra blijven.

Protesten

De asielzoekers worden niet overal in Nederland met open armen ontvangen. De afgelopen weken protesteerden burgers onder meer in Baarn, Enschede, Purmerend, Oranje, Voorst en Wezep tegen de komst van migranten.

De burgemeester van de Gelderse plaats Wezep gaf gehoor aan de wens van zijn inwoners en annuleerde de komst van een asielzoekerscentrum. Hij liet onderzoeken hoe de burgers van het dorp dachten over het asielvraagstuk; daaruit bleek dat zij driehonderd asielzoekers een acceptabel aantal vonden, maar zeshonderd teveel was.

Het bestuur besloot toen om de opvang van zeshonderd plaatsen te annuleren. Er was wel plaats voor driehonderd migranten, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers oordeelde dat een kleinere opvang financieel onhaalbaar was.

Druk op kabinet

De perikelen rondom asielzoekers verhogen de druk op het kabinet. Oppositiepartijen verwijten premier Mark Rutte (VVD) dat hij ‘onzichtbaar‘ is tijdens het maatschappelijke debat. Hij zou meer de regie moeten nemen.

Rutte was woensdag op handelsmissie in de Verenigde Staten en reageerde dat hij dagelijks heel nauw betrokken is bij de migrantenproblematiek. De premier zei ongeveer ieder uur te bellen met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD).