Akkoord over azc in Enschede ondanks woedende omwonenden

22 september 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

De Enschedese gemeenteraad is akkoord gegaan met een asielzoekerscentrum dat opvang biedt aan zeshonderd asielzoekers. De komst stuit veel omwonenden tegen de borst, maandagavond waren er 150 teleurgestelde tegenstanders aanwezig bij de vergadering.

Ondanks de weerstand werd er toch een akkoord bereikt door de gemeenteraadsleden. Het azc van 4 hectare groot wordt naast een woonwijk en in de buurt van twee basisscholen en een peuterspeelzaal gebouwd. Ouders vrezen onder meer voor de veiligheid van hun kinderen.

Vorige week maandag ontstond er een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de komst van het asielzoekerscentrum. Tegenstanders liepen eerder op de dag een protestmars. Uiteindelijk moest er politie worden ingeschakeld om de situatie niet verder te laten escaleren.

Risico’s

Maandag werden er 3.212 handtekeningen van de tegenstanders aangeboden aan de gemeenteraad. Zij zijn vooral kritisch op de beoogde locatie van het asielzoekerscentrum. Er wordt gevreesd voor criminaliteit en waardevermindering van de huizen. Ook vinden de burgers dat ze niet op tijd op de hoogte zijn gebracht van de plannen.

Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) wil de angst wegnemen. ‘We leven in een tijd waarin niet alle mensen staan te klappen als een vluchtelingencentrum in hun midden wordt gevestigd. De risico’s voor veiligheid zijn echter veel kleiner dan wordt geschetst.’

Motie

Ook werd er een motie van wantrouwen ingediend tegen waarnemend burgemeester Fred de Graaf (VVD) door eenmansfractie OPA. Hij wilde dat het azc voor vijf jaar onderdak zal bieden aan asielzoekers, in plaats van tien jaar. De motie haalde het niet.

Partijen die tegen de komst waren, vinden dat het college te weinig openheid van en transparantie zou hebben getoond in de zaak. Ook werd geopperd om leegstaande kantoorpanden te gebruiken als noodopvang. Deze suggestie werd weggewuifd door het college.