Kamer: Vluchtelingen hebben zelfde rechten als Nederlanders

14 oktober 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Mensen met een vluchtelingenstatus hebben recht op dezelfde voorzieningen als Nederlandse burgers. Door een motie van GroenLinks te ondersteunen, sprak de Tweede Kamer dit standpunt woensdag uit.

De regering moet geen onderscheid maken tussen vluchtelingen en Nederlanders als het gaat om het niveau van de voorzieningen.

Een motie hierover van GroenLinks-leider Jesse Klaver werd woensdag ondersteund door een meerderheid van de Tweede Kamer tijdens het asieldebat.

Sober

De motie werd ingediend naar aanleiding van het kabinetsplan om voorzieningen voor mensen met een vluchtelingenstatus flink te versoberen.

Zo moeten de woningen niet alleen versoberd worden, bijvoorbeeld in de vorm van containerwoningen, maar zouden vluchtelingen ook ‘leefgeld’ moeten ontvangen in plaats van een bijstandsuitkering.

Maar wonen, sociale zekerheid en gezondheidszorg moeten toegankelijk blijven voor iedereen in Nederland, ook voor asielzoekers met een verblijfsstatus, zo oordeelt een meerderheid van de Tweede Kamer. In de praktijk blijken deze ‘versoberingen’ dan ook mee te vallen.

EU-verdragen

Los van de mening van de Kamer blijft het ‘sobere’ plan ook juridisch niet haalbaar vanwege de Europese richtlijnen op dit onderwerp. De richtlijn van Brussel van EU-landen schrijft immers voor dat mensen met een vluchtelingenstatus gelijk moeten worden behandeld aan de eigen inwoners.

De richtlijn luidt: ‘Personen die de status van langdurig ingezetene hebben verkregen, worden op dezelfde manier behandeld als de nationale onderdanen’. Dat geldt voor onder meer de toegang tot werk, tot onderwijs, de sociale bescherming, de sociale bijstand, fiscale voordelen, vrijheid van vereniging en vrije toegang tot grondgebied van de EU.

Die richtlijn, gebaseerd op het vluchtelingenverdrag, maakt het voor de regering in feite onmogelijk om vluchtelingen te korten op sociale voorzieningen. Het enige dat de regering kan doen is roepen dat de voorzieningen ‘sober’ worden. In werkelijkheid zal er voor vluchtelingen die in Nederland verblijven niet veel veranderen.