Waarom illegalenstroom Hoek van Holland is opgedroogd

08 juli 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Steeds meer illegalen wisten de afgelopen maanden hun weg te vinden naar Hoek van Holland, maar inmiddels lijkt die stijging gestuit. Sinds half juni zijn slechts tien personen aangetroffen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf. Vanaf januari tot half juni trof de douane 220 illegalen aan.

Oversteek

Hoewel het aantal aangetroffen illegalen in Hoek van Holland niet groot lijkt, is er sprake van een stijging. Dit jaar zijn er al meer illegalen geweest die vanuit de haven van Hoek van Holland de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken, dan in heel 2014 toen honderdzestig vreemdelingen werden aangehouden.

Illegale migranten die erin slagen Europa te bereiken, proberen Groot-Brittannië te bereiken onder meer vanuit de Franse plaats Calais. Door de grote drukte daar, is de vrees dat steeds meer illegalen zullen proberen vanaf Hoek van Holland de oversteek te maken.

Dat lijkt mee te vallen, maar toch zijn de controles aangescherpt nadat de Britten ongeveer honderdtwintig verstekelingen aantroffen op veerdiensten vanuit Nederland. De helft daarvan is teruggestuurd naar Nederland.

De afgelopen weken zijn 34 van de 60 teruggevlogen naar het land van herkomst. Het gaat daarbij vooral om Albanezen. Tien vluchtelingen wachten in Nederland hun asielprocedure af. De extra controles door de marechaussee worden voorlopig niet afgebouwd.

Calais

Illegalen proberen via Hoek van Holland Groot-Brittannië te bereiken door zich te verstoppen in vrachtwagens. Zo zijn illegalen gespot die over het hek van Stenaline, de ferrymaatschappij die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, probeerden te klimmen.

Transportorganisaties hebben eerder hun zorgen uitgesproken over de komst van illegalen naar Hoek van Holland.

Verladersorganisatie EVO wees daarbij naar Calais waar het probleem volgens hem te lang is aangekeken, voordat er maatregelen werden genomen.

Afgelopen weekend bestormden tussen de honderd en honderdvijftig vluchtelingen nog de Kanaaltunnel. Hierdoor stonden vrachtwagens in de file en liep het treinverkeer vertraging op. Veel vrachtwagens in Calais lopen schade op, doordat migranten de wagens proberen binnen te dringen.