Asielzoekers kostten Nederland vorig jaar meer dan 860 miljoen

02 juni 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

De overheid was vorig jaar in totaal ruim 860 miljoen euro kwijt aan asielzoekers. Meer dan de helft daarvan ging naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Dit schrijft het kabinet in antwoord op vragen van de PVV.

Eerder berekende Elsevier dat de staat jaarlijks minstens 26,509 euro per asielzoeker kwijt is. Vooral de zorgkosten lopen hoog op: deze liggen gemiddeld op 6,160 euro per asielzoeker per jaar. Het ministerie van Justitie gaf eerder geen informatie vrij over de kosten van onderwijs en juridische bijstand.

Opvang en begeleiding

Het precieze bedrag dat de overheid in totaal uitgaf aan asielzoekers in 2014 was 867,8 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan, 485 miljoen euro, ging naar het COA. Deze organisatie zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Volgens cijfers van het COA, zaten er in 2014 bijna 25.000 asielzoekers in de centrale opvang. Asielzoekers die niet in de centra van het COA zitten worden in dit cijfer niet meegenomen: het daadwerkelijke aantal ligt dus waarschijnlijk een stuk hoger.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die beoordeelt of asielzoekers in Nederland mogen blijven, ontving in 2014 een bedrag van 197,7 miljoen euro. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), verantwoordelijk voor de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, kreeg 72 miljoen euro. Beide organisaties vallen onder het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Subsidies

Een aantal organisaties dat opkomt voor de belangen van vluchtelingen kregen over 2014 voor iets meer dan 30 miljoen euro aan subsidies. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting NIDOS: deze organisaties ontvingen respectievelijk 6,3 miljoen en 23,8 miljoen euro.

Overige organisaties die zich bezighouden met de rechten van vluchtelingen kregen 0,7 miljoen euro. De Raad voor de Rechtspraak, die asielzoekers gratis juridisch advies aanbiedt, kon rekenen op een bedrag van 26 miljoen euro. Dit bedrag werd eerder niet bekendgemaakt.

Onderwijs aan asielzoekers (basisschool en voortgezet onderwijs) kostte vorig jaar 56,3 miljoen euro. Ook deze cijfers waren eerder niet bekend. Voor het basisonderwijs ging het om een bedrag van 23,3 miljoen en voor het voortgezet onderwijs 33 miljoen euro. Asielkinderen zijn, net als Nederlandse kinderen, tussen hun 5e en 18e levensjaar leerplichtig. Het precieze aantal asielkinderen dat in 2014 onderwijs in Nederland volgde is niet bekend.

Ook over het werkelijke aantal asielzoekers dat zich in 2014 in Nederland bevond, bestaat verwarring. Sinds maart vorig jaar geldt de regel dat nareizende gezinsleden geen asielaanvraag meer hoeven in te dienen: zij kunnen in het kader van gezinshereniging zich in Nederland bij hun familie voegen.