Virus blijft zorgen voor verdeeldheid

11 januari 2023Leestijd: 2 minuten
Na zelftest nu negatief testbewijs voor reizigers uit China op Schiphol. Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP

EU-correspondent René van Rijckevorsel ziet hoe corona uit China leidde tot hernieuwd gedoe tussen lidstaten.

Lees de blog van Robbert de Witt: Xi Jinping gokt met de levens van miljoenen

Grote woorden waren er de afgelopen jaren genoeg. Nooit meer zouden de lidstaten van de Europese Unie zo tegenstrijdig reageren op een dreigende pandemie. ‘Collectieve monitoring, voorbereiding én respons,’ beloofde Ursula von der Leyen, baas van de Europese Commissie, midden in de coronacrisis.

Maar daden? Toen Chinezen in december 2022 weer in groten getale op Europese bestemmingen begonnen te vliegen, bleek niks van die collectieve Europese respons. In China was het strenge zerocovidbeleid ingetrokken. Chinezen blij, maar het virus ook. Van de Chinezen die naar de EU vliegen, zou de helft positief testen op het virus. Omdat het land zo lang in isolatie was, is er de vrees dat er varianten in omloop zijn waartegen boosters in de EU geen weerstand bieden. Iets wat de Europese gezondheidsdienst ECDC tegenspreekt.

Chinezen moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien

Frankrijk, Spanje en Italië besloten eind december toch tot verplicht testen van Chinezen of eisten een negatief testbewijs. Landen als Nederland waren lankmoediger. Passagiers uit China kregen slechts een zelftest die ze op vrijwillige basis konden doen. Frankrijk eiste een gemeenschappelijke EU-aanpak.

Vorige week gingen de EU-gezondheidsexperts akkoord met een advies aan de lidstaten dat passagiers uit China zich moeten laten testen vóór vertrek. Nederland talmde even, want de wet om dit goed te regelen, was nog niet door de Eerste Kamer. Aangezien de Eerste Kamer weigerde om vervroegd van reces terug te keren om er een wet doorheen te jassen, restte het kabinet niks anders dan een noodverordening.

Vanaf begin deze week moeten Chinezen ook op Schiphol een negatief testbewijs kunnen laten zien. Nederland was niet verplicht om het EU-advies op te volgen. Aangezien gezondheid geen EU-competentie is, kunnen lidstaten de eigen lijn bepalen.