Hoera, Nederland geen belastingparadijs meer

24 mei 2022Leestijd: 3 minuten
2017: 'Pop-up belastingparadijs' op Het Plein in Den Haag. Foto: ANP/MARTIJN BEEKMAN

In het jaarlijkse landenrapport krijgt Den Haag weer een paar tikken op de vingers met de Brusselse liniaal. Zorg er nou eens voor dat Nederlanders meer uren gaan werken! is een van de betere aanbevelingen. Opvallend is ook dat Nederland geen belastingparadijs meer is, schrijft René van Rijckevorsel. Een zoen van de Brusselse juf dus.

Maandag 23 mei was het weer tijd voor het jaarlijkse waarschuwingsritueel uit Brussel. Alle 27 lidstaten kregen een landenrapport van de Europese Commissie over de financiële stabiliteit van het desbetreffende land (klik hier voor de pdf).

Meer over belastingen voor huizenbezitters: Het huis naar box 3. Hoe kan dat eruitzien?Box 3

De adviezen van de Commissie zijn gebaseerd op input uit de landen zelf. Het advies kun je zien als een MRI-scan van de Nederlandse economie, waar Brussel de geneeswijzen direct bijlevert.

Van tevoren invullen waarover Brussel gaat mopperen

Met een beetje kennis van de eerdere rapporten kun je van tevoren invullen waarover Brussel gaat mopperen: de hypotheekrenteaftrek (ook al wordt die versneld afgebouwd, in EU-ogen is geen aftrek de enige juiste optie), het pensioenstelsel (maak eens werk van de hervormingen, zegt Brussel), schijnconstructies met zzp’ers en de eeuwige kritiek dat Nederland een belastingparadijs is.

Inderdaad keren de meeste van deze onderwerpen in volle glorie terug. Ook de tekorten op de arbeidsmarkt baren Brussel grote zorgen. Zorg er nou eens voor dat deeltijdwerkers een beetje meer uren gaan werken en activeer de werklozen.

Meer werken, luie Nederlanders!

In de taal van de Europese Commissie luidt de aanbeveling over deeltijdwerkers aldus: ‘Toename van het aantal gewerkte uren door deeltijdwerkers, onder wie veel vrouwen zijn (62,5 procent van de werkende vrouwen werkte in deeltijd in 2021), zou de bestaande tekorten op de arbeidsmarkt verder kunnen verminderen en het gemiddelde loon- en pensioenkloof voor mannen en vrouwen kunnen verlagen.’ En over werklozen: ‘Het activeren en bijscholen of omscholen van inactieven (die niet werken of werk zoeken), mensen die langdurig werkloos zijn en mensen aan de rand van de arbeidsmarkt, kan met gerichte en op maat gesneden acties helpen om de tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden te verminderen.’

Nederland niet langer gekapitteld omdat het belastingparadijs is

Maar Brussel is niet alleen boos of teleurgesteld. Anders dan in voorgaande rapporten wordt Nederland niet langer gekapitteld omdat het een belastingparadijs zou zijn. De maatregelen die zijn genomen om fiscale sluiproutes via Nederland af te snijden, hebben in de ogen van Brussel kennelijk het gewenste resultaat opgeleverd.

In 2020 (hier de pdf) luidde de laatste strenge aanbeveling dat Nederland stappen moest ‘ondernemen voor een volledige aanpak van de kenmerken van het belastingstelsel die agressieve fiscale planning mogelijk maken’ en moest ‘zorgen voor effectief toezicht op en handhaving van het kader voor de bestrijding van
witwaspraktijken’. Nu wordt daaraan geen woord meer vuil gemaakt. Hoera.

Voorlopig nog fluiten naar de 4,7 miljard uit het Coronaherstelfonds

Fijntjes wijst het landenrapport er ook op dat Nederland als enige lidstaat nog altijd geen nationaal hervormingsprogramma heeft ingeleverd in Brussel, waarmee het een beroep kan doen op de 4,7 miljard euro uit het Coronaherstelfonds.

Dat hervormingsprogramma zal onder meer moeten laten zien dat de aanbevelingen uit dit landenrapport serieus worden genomen. De plannen moeten voor het eind van het jaar zijn ingediend. Het kabinet wil het voor de zomer naar Brussel sturen.