Vice-premier gegrild over marinierskazerne

14 februari 2020Leestijd: 3 minuten
Viceminister-president De Jonge na afloop ministerraad

Vice-premier Hugo de Jonge (CDA) mocht het ‘voorgenomen’ kabinetsbesluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen in de wekelijkse persconferentie na de ministerraad toelichten. Hij verving de jarige premier Mark Rutte (53, VVD) die eerst in Parijs lunchte met de Franse president Emmanuel Macron en daarna naar een veiligheidsconferentie in München ging.

Aangezien het CDA in 2012 de grote pleitbezorger was van de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen en De Jonge ook nog uit Zeeland komt, was het zichtbaar geen pretje voor De Jonge om juist op deze dag Rutte te vervangen. Hij sprak van ‘een bittere pil voor Zeeland.’

Gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs

Misschien was de communicatie met Zeeland ook niet zo handig geweest, vond De Jonge. Ook verantwoordelijk staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD) had immers gezegd dat het proces ‘geen schoonheidsprijs’ verdiende.

Zij had al eind januari over de kazerne willen besluiten, maar dat leidde tot woede van de CDA-ministers in het kabinet, onder wie vice-premier De Jonge zelf. Maar daarover weigerde hij ook maar iets te zeggen.

Zeeland had volgens hem mogelijk eerder betrokken moeten zijn in de heroverweging. De Jonge: ‘Tegelijkertijd moet je dan ook bedenken dat er nooit echt een geschikt moment is  om zo’n gesprek te voeren. Want als je te vroeg bent, dan ben je te vroeg bezig met hardop te twijfelen aan een eerder genomen besluit. Dan kun je maar beter je huiswerk goed hebben gedaan. En als je te laat bent, heb je onvoldoende de mensen meegenomen en betrokken.’

Voorgenomen besluiten

De presentatie van het jongste besluit van de ministerraad blijkt ook niet zo handig, want er wordt mysterieus gesproken over ‘voorgenomen’ besluiten. Een over het afblazen van de verhuizing en een over de speciale gezant die gaat bekijken hoe Zeeland gecompenseerd kan worden.

Getalm over besluit was ook slecht voor defensie

 

Het ene ‘voorgenomen’ besluit kan niet los worden gezien van het andere. Het leidde tot een semantische discussie van De Jonge met zijn ondervragers die wilden weten of de kazerne uiteindelijk toch nog in Zeeland zou kunnen worden gevestigd. Dat bevestigde, noch ontkende hij.

‘Je neemt het definitieve besluit op de dag dat je ook definitief besluit over de compensatie voor Zeeland.’

Geschaad vertrouwen van de Zeeuwen

De Jonge liet zich niet verleiden om te spreken over een ‘onbehoorlijke’ behandeling van Zeeland. ‘U moet uw eigen woorden maar kiezen. Ik denk in ieder geval dat er sprake is van geschaad vertrouwen van de Zeeuwen in dit kabinet. Het ingewikkelde is natuurlijk dat je als kabinet altijd een belangenafweging hebt te maken, en dat is in dit geval het belang van de mariniers, van de inzetbaarheid, van de toekomstbestendigheid van dit onderdeel van de krijgsmacht,’ zei De Jonge doelend op de uittocht van mariniers sinds bekend werd dat de kazerne zou verhuizen naar Vlissingen.

Personeel in zorg wil best langer werken

Op het eigen terrein van de minister van Volksgezondheid, de zorg, kwam deze week verheugend nieuws. Vrouwen die in deeltijd in de zorg werken blijken in grote mate bereid om meer uren per week te werken, bleek uit onderzoek. Maar de vrouwen zeiden zelden te worden gevraagd om langer te werken. En dat terwijl in de zorg wordt geklaagd over te weinig personeel.

Gevraagd om een reactie begon De Jonge eerst uit te weiden over ‘de vergrijzingsopdracht’ die noodzaakt tot meer werkers in de zorg, terwijl nu al een op de zeven werknemers daar werkt. Maar gemiddeld werken die werknemers maar 24 uur.

Elsevier Weekblad wilde weten of de minister of de zorgwerkgevers die vrouwen niet simpel moeten vragen om meer uren te gaan werken, nu blijkt dat een kwart van hen dat wil. Maar volgens De Jonge is de praktijk toch dat ze vaak ‘nee’ zeggen. Toch gaf hij toe dat ‘alles wat we tot op heden hebben gedaan onvoldoende is.’

Er is winst te boeken

Hij ontkende dat veel te weinig met het personeel zelf wordt gesproken. Welnee. Alleen is tot op heden de uitkomst, een werktijdfactor van 0,6, aan de lage kant. Daar is winst te boeken en ik denk dat die onvoldoende is gepakt.’

De Jonge vervangt Rutte volgende week weer, omdat de premier naar Brussel moet waar de Europese leiders praten over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Een thema waarover Rutte ook met Macron sprak.