Wie is de nieuwe CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma?

21 mei 2019Leestijd: 2 minuten
CDA-fractie kiest opvolger Sybrand Buma

Pieter Heerma – ‘noem mij een blije eikel’ – is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij volgt Sybrand Buma op die burgemeester wordt van Leeuwarden.

Wie is Pieter Heerma?

Heerma is sinds 2012 CDA-Kamerlid. Daarvoor werkte hij als communicatiemanager bij zorgverzekeraar De Friesland. Maar op het Binnenhof voelt de 41-jarige, 1.95 meter lange, geboren en getogen Amsterdammer zich het beste thuis. Hij liep in 2001 stage op de afdeling voorlichting van de CDA-fractie en was er van 2007 tot 2011 hoofd voorlichting.

Lees de analyse van Eric Vrijsen: Vertrek Buma is aderlating voor coalitie

De aan de VU opgeleide politicoloog groeide als zoon van Enneüs Heerma, oud-CDA-fractievoorzitter en oud-staatssecretaris, op met de politiek. Van jongs af aan volgde hij de politiek op de voet. Ook beoefende hij judo op hoog niveau. Hij is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Purmerend.

Waar hield Heerma zich mee bezig als Kamerlid?

Hij was woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Integratie en Media. Ook was hij fractiesecretaris. Bij de lange kabinetsformatie in 2017 was hij secondant van toenmalig CDA-fractieleider Sybrand Buma. Hij staat bekend als een harde werker die zich al om acht uur ’s morgens in het verder nog lege Kamergebouw voorbereidt op debatten.

Wat typeert Heerma?

Moeilijk om van een politicus te zeggen, maar Heerma is onkreukbaar en geen man van fratsen en kunstjes, wel van strategie. Hij geldt in het CDA als een spelbepaler en als man van de inhoud. Tegelijk beseft hij altijd dat die inhoud ook goed moet worden gepresenteerd. Dat kon zijn vader minder goed. Maar de zoon weet dat in Den Haag beeldvorming cruciaal is en dat je daar ook als ideoloog oog voor moet hebben. Maar inhoudelijk zit Pieter Heerma op precies hetzelfde spoor als zijn vader Enneüs.

De ‘conservatief met een sociaal hart’ hecht sterk aan waarden en normen en vindt dat de politiek meer oog moet hebben voor familie en gezin. Ook bepleit de jonge Heerma een ‘gezonde’ vaderlandsliefde. ‘Noem mij een blije eikel, maar ik heb toch echt het idee dat het besef groeit dat het belangrijk is aandacht te hebben voor wat ons bindt,’ zei hij in 2018 tegen het Nederlands Dagblad.

Waarom gaat juist Heerma de CDA-fractie leiden?

Omdat hij er de bagage voor heeft en tot in details op de hoogte is van het coalitieakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 sloten. Dat hij geen enkele ambitie heeft om zelf politiek leider van het CDA te worden, maakte de keuze van de negentienkoppige fractie helemaal makkelijk. Dat er geen tegenkandidaten waren, zegt wat in een wereld vol competitie en geldingsdrang.