De belangrijkste thema’s in de twaalf provincies

20 maart 2019Leestijd: 4 minuten
Minister-president Mark Rutte brengt zijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen uit. Foto: ANP

Nederland gaat vandaag naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen? Elsevier Weekblad bezocht alle twaalf provincies en sprak er met politici en inwoners over de belangrijkste kwesties. Lees ze hieronder nog eens terug.

Groningen – Infrastructuur

De nieuwe Ring Zuid die deels ondergronds komt, moet garanderen dat het verkeer rond Groningen niet vastloopt. De uitvoering daarvan verloopt zo chaotisch, dat het project afstevent op drie jaar vertraging en de politiek in een crisis stortte. En het zou niet het eerste infrastructuurproject zijn in de provincie dat uit de hand loopt.

Friesland – Energiebeleid

Friesland wil meer zonne-energie opwekken in 2020, en in 2025 nog meer, liefst met burgerinitiatieven voor zonnepanelen op daken of onbruikbare grond. Bedrijven leggen bij voorkeur parken in weilanden aan, maar dat leidt tot opstand in de buurt. Bewoners voelen zich onvoldoende geraadpleegd.

Drenthe – Formule 1

Rust, groen, fietspaden: Drenthe is de stille provincie. Deze reputatie vindt het provinciaal bestuur al een jaar of tien niet compleet – het beeld mag wel wat jonger, ‘stoerder en avontuurlijker’. Dus nu Nederland dankzij Max Verstappen na 34 jaar weer een Formule 1-race mag organiseren, zit Drenthe er bovenop. 

 

Overijssel – De wolf

De wolf vestigde zich onlangs op de Veluwe, maar maakt de meeste slachtoffers in Overijssel. In 2018 greep hij hier 54 schapen, tegen circa tweehonderd landelijk. Ook dit jaar beheersen (verdenkingen van) aanvallen door wolven de regionale pers. Moeten autoriteiten de dieren afschieten als zij teveel problemen veroorzaken?

 

Gelderland – Migratie

Steeds meer Randstedelingen verhuizen naar Gelderland. In 2017 was er een netto-instroom van 7.000 mensen. Wat de ‘instromende Gelderlanders’ drijft, wil de provincie goed uitzoeken. Wat beweegt de import en wat zijn van deze trek naar het Oosten de kansen en mogelijke problemen?

 

Flevoland – Oostvaardersplassen

Met de sneeuw verschenen in de Oostvaardersplassen weer mensen die de edelherten, konikpaarden en heckrunderen bijvoeren. In januari betrapte Staatsbosbeheer er nog zeven met hooibalen. Zo domineert het onderwerp nog steeds de politieke agenda: er is geen ontkomen aan de Oostvaardersplassen.

 

Utrecht – Mobiliteit

Onder meer door de groei van de steden Utrecht en Amersfoort neemt de druk op de toch al volle wegen en spoor in de provincie fors toe: 15 tot 20 procent reizigers­kilometers erbij in tien jaar, is de prognose. Om hier iets tegen te doen, zet Utrecht stevig in op alternatieve mobiliteit. Er komt een gedragscampagne die het aantal fietsforenzen in twee jaar met 10.000 moet laten groeien, en de provincie investeert 8 miljoen euro in zeven snelfietsroutes. 

 

Noord-Holland – Woningnood

Noord-Holland huisvest een relatief groot deel van de landelijke economische bedrijvigheid, er is een enorme woningbehoefte en de provincie wil groen waar mogelijk behouden. Alleen al in metropoolregio Amsterdam moeten tot 2025 zo’n 105.000 huizen worden gebouwd. En 230.000 tot 2040. Dat gebeurt zo veel mogelijk in stedelijk gebied om het groen te sparen. 

 

Zuid-Holland – Luchthaven

De kwestie die de Provinciale Staten in Zuid-Holland in zijn greep houdt, is Rotterdam The Hague Airport. In een motie zegt een meerderheid van de Staten de luchthaven liever kwijt te zijn. Er moet onderzoek komen naar een alternatieve bestemming voor het terrein, waarover uiteindelijk de minister een besluit neemt. Onder de 1,9 miljoen passagiers lijkt het draagvlak wél groot. Beslist politiek of passagier?

 

Noord-Brabant – Eindhoven op de schop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie al een tijd niet in Eindhoven is geweest en nu het station verlaat, weet niet wat hij ziet. De altijd wat dorpse aanblik van het Stationsplein en omgeving maakte plaats voor stedelijke allure en een levendig, bijna kosmopolitisch straatbeeld. Minpunt is dat ook de overlast van drugshandel is er toegenomen. Het roer moet om in het de grootste stad van Noord-Brabant: mooier, bruisender, groener en voller ook: 20.000 bewoners erbij.

 

Zeeland – Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer is in Zeeland een hoop mis: naar Utrecht Centraal is het meer dan 3 uur reizen. Zonder vertraging. Hij pleit al langer voor snellere ov-verbindingen vanuit de provincie naar de Randstad. Én het onderwerp van een terugkerende discussie: kan de tol lager worden, of eerder dan gepland worden afgeschaft?

 

Limburg – Energie

In Limburg weten ze: als je niet voor jezelf lobbyt, vergeten ze je in Den Haag. Door het voornemen om de energie-intensieve industrie bij zee te concentreren, loopt chemielocatie Chemelot gevaar. Dus roept de alliantie Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak, die de provincie naar Den Haag zond, op tot eerlijke verdeling van lusten en lasten van het Klimaatakkoord over stad, platteland en windstreken.

 

Lees ook deze artikelen over de Provinciale Statenverkiezingen:

Er zijn ruim dertien miljoen kiesgerechtigden in Nederland, van wie vandaag ongeveer de helft een stem zal uitbrengen voor de Provinciale Staten en – indirect – de Eerste Kamer. Eenmaal in het stemhokje zal praktisch iedereen in gedachten ook even stilstaan bij de afschuwelijke aanslag van maandag in Utrecht. Dat kan gevolgen hebben voor de uitslag.

De Tweede Kamer kennen we, het gemeentebestuur ook, maar de provincie is voor veel kiezers de grote onbekende. Wat doet de provincie eigenlijk en waarom is het goed te stemmen? Verkiezing van de provinciale parlementen in 37 vragen

Provincies spelen een belangrijke rol in het aanpakken van het huizentekort. Uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen vandaag maakt een verschil. Wat willen de partijen precies met de huizenmarkt?