Stemhulp PS19: wat willen partijen met huizenmarkt?

20 maart 2019Leestijd: 4 minuten
Stembureaus Rotterdam Centraal geopend. Foto: ANP/Robin Utrecht

Provincies spelen een belangrijke rol in het aanpakken van het huizentekort. Uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen vandaag maakt een verschil. Wat willen de partijen precies met de huizenmarkt? Redacteur Servaas van der Laan zocht het voor u uit.

VVD*

 • Nieuwbouw moet vooral focussen op middensegment, huur en koop
 • Bouw nieuwe huizen vooral in stad of dorp. Niet in het groen: landschap moet beschermd worden (in N-Holland pleit de VVD voor een minder dwingend onderscheid tussen stad en platteland)
 • Laat gemeenten vrij om bouwplannen te verwezenlijken, minder regie provincie
 • Bouw circulair en duurzaam
 • Geef kopers meer invloed bij nieuwbouwplannen.
 • Steun innovaties in de bouw, zoals het 3d-printen van huizen
 • Recreatiewoningen moeten permanent bewoond kunnen worden

PVV

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de huizenmarkt? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Servaas van der Laan

 • Bouw meer sociale huurwoningen
 • Die sociale huurwoningen moeten naar ‘eigen mensen’ gaan en niet naar statushouders, die moeten terug naar huis
 • Behoud het gasnetwerk voor huishoudens
 • Geen hogere energierekening bewoners
 • Recreatiewoningen moeten permanent bewoond kunnen worden
 • Niet bouwen in het groen (in Noord-Holland wil PVV onderzoeken of dit wel kan)

D66

 • Bouw vooral voor starters en senioren
 • Provincies moeten gemeenten meer beleidsvrijheid geven
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding: wees zuinig met groene ruimte (in N-Holland wel in groen bouwen als noodzaak is aangetoond)
 • Sloop verouderde sociale huurwoningen en bouw er nieuwe voor terug
 • Nieuwbouw moet gasloos, circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn
 • Provincies moeten burger subsidies geven om huis te verduurzamen

CDA

 • Provincie moet meer regie voeren: voorkeur geven aan bouwplannen voor betaalbare woningen en minimum aantal nieuwbouwwoningen afdwingen
 • Er moet een starterslening voor jongeren komen
 • Minder bouwbelemmerende regelgeving, snellere procedures
 • Niet alleen verstedelijking: bouw ook juist in de dorpen om die aantrekkelijker te maken
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding, maar bij grote behoefte moet uitbreiden mogelijk zijn
 • Corporaties moeten verhuurdersheffing gebruiken om duurzame woningen te bouwen
 • Provincies moet transformeren van kantoren en fabrieken tot woningen stimuleren
 • Provincies moeten betere huisvesting regelen voor arbeidsmigranten
  Er moet een oplossing komen voor permanente bewoning recreatiewoningen

GroenLinks

 • Geen nieuwe huizen ten koste van natuur (en dat geldt ook in Noord-Holland)
 • Sturende rol provincie: voorkeur geven aan huizen in lager- en middensegment en duurzame bouwplannen verkiezen boven niet duurzame plannen. Provincie is gebiedsregisseur
 • Alle huizen in 2035 klimaatneutraal
 • Subsidies voor burgerinitiatieven voor opwekken eigen energie.
 • Geen permanente bewoning recreatiewoningen.
 • Geen discriminatie op wie waar mag wonen

SP

 • Voorrang geven aan sociale huurwoningen en middensegment
 • Weg met de verhuurdersheffing voor woningcorporaties
 • Voorkom dat beleggers huizen opkopen
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding. Groen alleen bij uiterste noodzaak opofferen.
 • Renovatie gaat voor nieuwbouw
 • Provincie moet opbrengsten stoppen in geïsoleerde, betaalbare huizen
 • Meer bouwen naar plaatselijke behoefte: huizen met lage kostprijs, tiny houses
 • Houd kleine dorpskernen leefbaar

PvdA

 • Minder regels voor ruimtelijke ontwikkeling: snellere bouwprojecten en meer vrijheid voor bijvoorbeeld tiny houses
 • Maar: bouwprojecten niet ten koste van natuur
 • Meer betaalbare huizen. Desnoods bouwt de provincies ze zelf
 • Provincies moeten actief beleggers tegen gaan werken: zelfbewoningsplicht voor eigenaren koophuizen
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding
 • Meer sturing provincie: voorkeur sociale huurwoning en bouwen rond ov-knooppunten.
 • Subsidies voor mensen met onverkoopbare huizen

ChristenUnie

 • Inbreiden gaat voor uitbreiden (in N-Holland alleen in het groen bouwen bij aangetoonde noodzaak)
 • Meer sociale huurwoningen voor starters en senioren bouwen
 • Elk huis moet zijn eigen energiecentrale worden
 • Beleggers dwarszitten door overdrachtsbelasting voor hen te verhogen naar 6 procent. Voor starters gaat dat tarief naar 0
 • Weg met de parkeernormen voor huizen. Zo gaan bouwprojecten sneller
 • Meer ambtenaren bij provincie voor ondersteuning bij bouwplannen gemeente
 • Liever gebouwen hergebruiken dan nieuw bouwen
 • Bewoners meer betrekken bij bouwplannen
 • Focus bij bouwplannen op ov-verbindingen

PvdD

 • Geen nieuwbouw in het groen
 • Liever renovatie dan nieuwbouw
 • Is er op een plek leegstand? Dan geen nieuwbouw
 • Meldplicht leegstaande kantoorpanden
 • Investeer in betaalbare huizen
 • Meer groen op en rond gebouwen tbv huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen (natuurinclusief)

50Plus

 • Meer betaalbare en levensloopbestendige, duurzame huizen
 • Huurprijzen van sociale huurwoningen moeten worden bevroren
 • Bevorder nieuwe woonvormen zoals erfdelen en tiny houses
 • Geef ouderen die een groot huis verlaten voorrang op de woningmarkt

SGP

 • Provincies moeten bouwplannen beoordelen volgens ja, mits-principe ipv nee, tenzij.
 • Zuinig op landelijk gebied: geen verdere verstedelijking
 • Maak dorpskernen aantrekkelijker door hier te investeren
 • In beginsel geen permanente bewoning recreatiewoningen
 • Help starters met een speciale leenvorm. Hetzelfde geldt voor zorgwoningen
 • Voorkom energiearmoede door stijgende energierekeningen
 • Maak herbestemming leegstaande bebouwing makkelijker
 • Pas lokaal maatwerk toe bij bouwplannen

Forum voor Democratie

 • Minder bureaucratie
 • Ook buiten stads- en dorpskernen bouwen
 • Transformeer niet gebruikte gebouwen tot huizen
 • Permanente bewoning vakantieparken toestaan
 • Nascheiden plastic in de fabriek, niet door bewoners
 • Provincie moet zich alleen bezighouden met de kern en niet met onbetaalbare (klimaat-)plannen

DENK

Deze partij heeft geen aparte partijprogramma’s bekendgemaakt.

* Partijen zijn gerangschikt op volgorde van zetelverdeling in de Tweede Kamer