Na de ministerraad: wat vindt Rutte van strenger Duits immigratiebeleid?

12 januari 2018Leestijd: 2 minuten
Persconferentie na ministerraad. Foto: ANP

Het was ‘Groningen’ dat de klok sloeg in de eerste ministerraad van het jaar. Twee ministers en de premier legden na afloop uit dat geld geen rol speelt bij de noodzakelijk geachte terugdringing van de gaswinning.

‘De aardbeving in Groningen heeft ons weer allemaal met de neus op de feiten gedrukt,’ zei premier Mark Rutte (VVD) tijdens zijn wekelijkse persconferentie.
Hij benadrukte een paar keer dat het kabinet bij het beslissen over het schadeprotocol en het tijdstip en de mate van terugdringing van de gaswinning zich niet zal laten leiden door de gevolgen voor de schatkist.

‘De veiligheid in het gebied en het voorkomen dat grote delen van Nederland van het gas worden afgesloten zijn bepalende factoren,’ zei Rutte.

Duitse immigratieregels

Intussen besliste de nieuwe coalitie in Duitsland dat gezinshereniging voor asielzoekers drastisch wordt beperkt. Dit zou Nederland als muziek in de oren moeten klinken, want dit was een van de hoofdzaken die het kabinet Rutte I (2010-2012) wilde realiseren.

Op de vraag van Elsevier Weekblad of het Duitse plan ‘beter laat dan nooit’ was, zei Rutte: ‘Dan zou ik echt de Duitse voorstellen moeten bestuderen. U koppelt de Duitse voorstellen nu blijkbaar aan de vraag of de Duitse voorstellen Europees-rechterlijk kunnen.’

Toenmalig minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) liep op tegen wat Rutte ‘Europees rechterlijke grenzen’ noemde. Of dat ook voor de Duitse plannen geldt, wist Rutte niet.

Spannend jaar voor EU

De premier gaat een spannend jaar tegemoet met veel controversiële onderwerpen op het terrein van de Europese Unie. De nieuwe Duitse coalitie van CDU/CSU en SPD wil meer geld uittrekken voor de EU. Nederland wil juist op de rem gaan staan bij het maken van de nieuwe Europese meerjarenbegroting.

Duitsland is voorstander van een Europees Monetair Fonds dat door de Europese Commissie wordt bestuurd. ‘Dat is anders dan het huidige fonds dat intergouvernementeel wordt bestuurd. Nederland heeft de voorkeur dat dit zo blijft,’ zei Rutte.

Druk van Bulgarije

De premier had nog niet gehoord dat voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie in Brussel welwillend had gereageerd op de wens van Bulgarije om toe te treden tot de Schengenzone en tot de euro.

‘Voor de euro geldt dat een land moet voldoen aan de convergentiecriteria. Ik begreep juist dat Juncker had gezegd dat er nog werk te doen was. Op zich is de afspraak dat alle landen, behalve Denemarken, tot de euro toetreden als ze voldoen aan die criteria,’ zei Rutte.

‘Met Schengen is het anders,’ aldus de premier. Nederland en andere landen hebben eerder gezegd dat er strikte naleving moet zijn van het zogenoemde Coöperatie en Verificatie Mechanisme dat is ingesteld bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. ‘Naar onze mening is Bulgarije nog niet klaar voor Schengen en dat is nog steeds zo.’